Domene og webhotell fra OnNet.no

rekrutteringskanal

For å kunne rekruttere nye medarbeidere til virksomheten må vi bestemme oss for hvilken rekrutteringskanal vi ønsker å benytte.

Hva er en rekrutteringskanal?

Med rekrutteringskanal menes:

“Alle enkeltmedier og nettverk som kan benyttes for å rekruttere nye medarbeidere”.

En grovsortering er å skille mellom:

  1. Intern rekruttering – rekruttering internt i organisasjonen
  2. Ekstern rekruttering – rekruttering utenfor organisasjonen, også kalt offentlig rekruttering.

Det vanligste er å starte med intern rekruttering før man går videre med ekstern rekruttering hvis ingen gode kvalifiserte kandidater finnes internt. Det meste effektive er å kombinere både intern og ekstern rekruttering i rekrutteringsprosessen.

Start alltid med intern rekruttering

Start alltid med intern rekruttering, da den ledige stillingen kan være et viktig videre steg i karrieren for en av medarbeiderne i bedriften. De som allerede jobber i bedriften kjenner du allerede. Noe som reduserer sjansene for feilrekruttering vesentlig. Gis man ikke de som allerede jobber i virksomheten sjansen til å søke på den ledige stillingen er dette en mistillit erklæring mot de som allerede jobber i virksomheten. Noe som virker svært demotiverende på de som allerede jobber i virksomheten. En bedre strategi er å vise dagens medarbeidere at de kan bygge en karriere i virksomheten ved å bli og søke på de mulighetene som dukker opp.

Les mer: Intern og ekstern rekruttering

Betalte og ikke-betalte kanaler

Foruten å skille mellom intern og ekstern rekruttering, kan vi skille mellom:

  • Betalte rekrutteringskanaler – rekrutteringskanaler hvor vi må betale penger for å bruke dem. F.eks. annonser i ulike medier.
  • Ikke-betalte rekrutteringskanaler – rekrutteringskanaler som det ikke koster noe å benytte. F.eks. ulike sosiale nettverk.

De mest effektive rekrutteringskanalene er de ikke-betalte rekrutteringskanalene, men når de ikke klarer å komme opp med de kandidatene vi ønsker oss må vi benytte de betalte rekrutteringskanalene i kombinasjon med de ikke-betalte rekrutteringskanalene.

Ikke-betalte rekrutteringskanaler

Sosiale nettverk og arbeidstrening er de to viktigste ikke-betalte rekrutteringskanalene. 

Sosiale nettverk

De finnes mange ulike typer sosiale nettverk. En grovsortering er å skille mellom (Leung, 2006):

  1. personlige sosiale nettverk
  2. forretningsnettverk.

Personlige sosiale nettverk

Personlige sosiale nettverk er nettverk som består av familie, slekt, venner og andre bekjente som du har blitt kjent med gjennom ulike sosiale interaksjoner (Dubini & Aldrich, 1991, i Leung & al., 2006). Disse nettverkene er nettverk hvor deltakerne i nettverket har en lik sosial bakgrunn (Aldrich, 1999).

Denne rekrutteringskanalen er spesielt mye brukt blant selskaper i etableringsfasen, da nyetablerte selskaper normalt ikke har ressurser til å satse på de tradisjonelle rekrutteringskanalene. Personlige sosiale nettverk koster ingenting å benytte. De er derfor mye brukt av nyetablerte selskaper. 

Forretningsnettverk

Forretningsnettverk er alle du og dine medarbeidere kjenner gjennom jobben og som ikke har noe med ditt personlige sosiale nettverket å gjøre. Dette er personer vi kun har et profesjonelt forhold til. Dette er en meget effektiv rekrutteringskanal for å rekruttere personer til høyere stillinger, da referansene vi får fra disse betyr mer enn andre referanser.

Betalte rekrutteringskanaler

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.