Domene og webhotell fra OnNet.no

Alle virksomheter har en bedriftskultur som er skapt gjennom sosialisering, selv om de fleste kanskje ikke tenker på at de har det.

Bedriftskulturen, eller organisasjonskulturen som den også kalles, er det sett av felles formelle og uformelle verdier, normer, artefakter og symboler som alle i virksomheten tar som gitt og som ubevisst styrer alle medlemmenes atferd og beslutninger i frykt for sosiale sanksjoner (straff) og som alle følger for å oppnå sosial anerkjennelse (belønning) fra omgivelsene, kundene, referansegruppene, kollegene og sjefen. Dette gjør bedriftskulturen til et av de sterkeste og viktigste styringsverktøyene til enhver leder.

Systemanalytisk verdiledelse går ut på å være bevist på hvilken makt organisasjonskulturen, med tilhørende verdier, normer, artefakter og symboler har når det gjelder å styre organisasjonsmedlemmens beslutninger og atferd, og bruke denne makten til å styre medlemmenes atferd mot de ønskede målene.

Å bevist bruke disse virkemidlene til å styre folks atferd og beslutninger oppfattes av mange ledere som den vanskeligste oppgaven, da dette er verdier og normer som man ikke kan ta og føle på. Dette er ikke et vedtak, plan, dokument, instruks eller lignende virkemidler som det er enkelt å identifisere, endre og forholde seg til. Bedriftskulturen er “usynlig” og utvikler seg sakte men sikkert over tid, noe som også gjør  det umulig å endre den på kort varsel – om man i det hele tatt klarer å endre den.

Hvis virksomheten har et sett formelle regler som gjelder for arbeidsforholdet og planer som forteller den enkelte hvilke mål de skal nå og hvilke strategier og virkemidler de skal brukes for å nå disse målene, trenger man ingen form for detaljstyring av arbeidsoppgavene til den enkelte, hvis man lykkes med å utvikle en bedriftskultur som bygger på et sett@ felles grunnverdier og tillit, som støttes av mer detaljerte normer og rolleforventninger. Disse vil da fungere som referansepunkter for den enkelte av hva som forventes av dem og jobben de utfører, hvordan den skal utføres og hvilke beslutninger de må ta for å utføre den på best mulig måte. Her ligger den største gevinsten ved å ta i bruk verdibasert ledelse.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.