Domene og webhotell fra OnNet.no

Tidfestet til perioden etter 1970 og har vokst frem over lange perioder. En utvikling som har skjedde i en internasjonal sammenheng, i motsetning til den første og andre industrielle revolusjonen som ble dominert og ledet av Storbritannia (1), og USA (2).

I den tredje industrielle revolusjonen har bedriftene dramatisk blitt omorganisert som et resultat av fremveksten av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Den tredje industrielle revolusjon har blitt drevet frem av fremveksten av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Overgangen fra å være et mekanisk og analogt basert samfunn til å bli et stadig mer IKT-basert samfunn har skapt en stadig raskere endring av såvel samfunns- som næringslivs strukturen i forhold til tidligere tider. Den digitale utviklingen har siden 1980-tallet vært ansett som den viktigste kilden til innovasjon, vekst og utvikling. 

Den tredje industrielle revolusjonen har gitt oss en rekke nye typer store selskapene som Apple, Microsoft og Google. Som et resultat av denne utviklingen har bedriftene innad blitt endret ved at:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss