Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 7 av 10 artikler om Organisering av økonomien

PengerI en ren markedsøkonomi har det ofte en tendens til å bli en skjev fordeling av produksjon og inntekt. Siden markedsøkonomien er profittmaksimerende vil kapitalistene investere i de næringene hvor fortjenestemulighetene er størst, og produksjonen vil bli sentralisert til de stedene hvor det er mest lønnsomt å drive.

På grunn av markedsøkonomiens profittbegjær vil det også oppstå store lønnsforskjeller, da arbeidskraften kun blir priset etter dens sjeldenhet.

For å rette på noen av disse skjevhetene kan staten sette inn ulike tiltak, som f.eks.:

* Sosialpolitikk

Hovedoppgaven er å sikre alle en rimelig levestandard. Vi får dermed større innslag av «inntekt etter behov» enn av «lønn etter innsats».

* Regionalpolitikk

Formålet er å sikre utjevning av levekårene mellom de ulike lønnsdelene.

* Utvjevning mellom næringer

F.eks. tilskudd til primærnæringene for å få deres gjennomsnittsinntekt opp på et akseptabelt nivå.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Organisering av økonomien

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Styringssystemer i økonomienMarkedssvikt >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Intro til organisering av økonomien
  • Markedsøkonomi
  • Planøkonomi
  • Blandingsøkonomi
  • Forhandlingsøkonomi
  • Styringssystemer i økonomien
  • Uønsket fordeling av produksjon og inntekt
  • Markedssvikt
  • Arbeidsledighet
  • Miljøproblemer