Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 7 av 9 artikler om Organisering av økonomien

PengerI en ren markedsøkonomi har det ofte en tendens til å bli en skjev fordeling av produksjon og inntekt. Siden markedsøkonomien er profittmaksimerende vil kapitalistene investere i de næringene hvor fortjenestemulighetene er størst, og produksjonen vil bli sentralisert til de stedene hvor det er mest lønnsomt å drive.

På grunn av markedsøkonomiens profittbegjær vil det også oppstå store lønnsforskjeller, da arbeidskraften kun blir priset etter dens sjeldenhet.

For å rette på noen av disse skjevhetene kan staten sette inn ulike tiltak, som f.eks.:

* Sosialpolitikk

Hovedoppgaven er å sikre alle en rimelig levestandard. Vi får dermed større innslag av «inntekt etter behov» enn av «lønn etter innsats».

* Regionalpolitikk

Formålet er å sikre utjevning av levekårene mellom de ulike lønnsdelene.

* Utvjevning mellom næringer

F.eks. tilskudd til primærnæringene for å få deres gjennomsnittsinntekt opp på et akseptabelt nivå.

Du leser nå artikkelserien: Organisering av økonomien

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Styringssystemer i økonomienMarkedssvikt >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Organisering av økonomien
 • Markedsøkonomi
 • Planøkonomi
 • Blandingsøkonomi
 • Forhandlingsøkonomi
 • Styringssystemer i økonomien
 • Uønsket fordeling av produksjon og inntekt
 • Markedssvikt
 • Arbeidsledighet
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.