Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 7 av 22 artikler om Markeder

    Denne artikkelen er del 3 av 22 artikler om Produkt

Hvordan kjøpsprosessen foreløper avhenger i stor grad av hvordan type produkt eller tjeneste vi snakker om. F.eks. vet vi alle at det er stor forskjell på å kjøpe ett såpestykke på impuls og neste års feriereise. Kjøpsprosessen for homogene og hetrogene produkter er derfor vesentlig forskjellig på grunn av produktets natur.


 Homogene produkter og homogent marked

Et homogent marked er et marked hvor det selges homogene produkter. Homogene produkter er:

“produkter som oppfattes som identiske i kundens øyne”.

Et typisk homogent produkt er f.eks. kneipbrødet fra Rimi vs kneipbrødet fra Kiwi. Siden de oppfattes som identiske av kunden er prisen det eneste de vurderer før kjøpet, da de ellers oppfattes som like. 

Videre må selgernes lokalisering ikke bety noe, og forskjeller mellom selgerne må heller ikke ha noe å si. Disse forutsetningene vil i praksis aldri være helt oppfylt. Imidlertid har en rekke markeder en del av de særtrekk som kjennetegner et homogent marked. Homogene produkter kalles også for standardprodukter og “me too” produkter. Nødvendighetsvarer er typiske eksempler på et standardprodukt.

Virksomheter som opererer i et homogent marked med homogene produkter er normalt kvantumstilpassere. Dette fordi de ikke kan påvirke etterspørselen etter produktet ved å ta en høyere eller lavere pris enn sine konkurrenter. Setter de en høyere pris enn konkurrentene går kundene bare til konkurrenten som har et like godt produkt til en lavere pris. Virksomheten mister derfor hele sin markedsandel hvis de gjør dette.

Virksomheter på homogene markeder og produkter benytter derfor produksjonsmengden som strategisk variabel. Bertrand modellen og Stackelberg modellen er eksempler på teorier som forutsetter homogene produkter.

Hetrogene produkter og hetrogent marked

Et hetrogent marked er et marked som selger hetrogene produkter.

Hetrogene produkter er:

“produkter som ikke oppfattes som like i kundens øyne, selv om de i utgangspunktet dekker samme behov”.

Selv om både WV Golf og BMW 5-serien dekker vårt transportbehov, oppfattes de ikke som like i kundens øyne. Kunden må av den grunn gjennomføre en vesentlig lengre vurderingsprosess og vektlegge langt flere evalueringskriterier før den endelige beslutningen om kjøp foretas enn tilfellet er for homogene produkter som oppfattes som like. Hetrogene produkter kalles også for differensierte produkter, da det ikke er likegyldig hvem de handler fra.

Foruten biler er feriereiser, musikk, filmer og mobiltelefoner gode eksempler på hetrogene produkter og markeder. Kjøpsprosessen i slike markeder og for slike produkter er vesentlig forskjellig fra homogene produkter hvor vi kun vurderer prisen. Når vi f.eks. skal velge mellom å kjøpe en Coca-Cola eller Solo avgjøres ikke valget primært av prisen, men våre egne preferanser. Kjøpsprosessen er derfor vesentlig mer komplisert for hetrogene produkter, da vi må vurdere en lang rekke evaluerings- og beslutningskriterier før vi tar det endelige valget. F.eks. pris, smak, merke, kvalitet, funksjonalitet, sosial status, emballasje, tilgjengelighet osv.

Av ovenstående grunn vil ikke virksomheten miste alle sine kunder hvis de velger enn høyere pris enn sine konkurrenter, da de kan forsvare sin høyere pris med unike fordeler kunden får med og som konkurrentene ikke kan gi dem for sin pris. Høy pris betyr derfor ikke lenger null etterspørsel, slik situasjonen er for homogene markeder og produkter.

P = c ikke lenger likevekt

Krysspriselastisitet

For å avgjøre om vi opererer på et homogent marked med et homogent produkt eller et hetrogent marked med det hetrogent produkt må vi beregne produktets krysspriselastisitet.

Krysspriselastisiteten forteller oss om hvordan prisen på ett produkt blir påvirket av prisen på et annet.

 • Positiv krysselastisitet er et kjennetegn for produkter som substituerer hverandre.
 • Negativ krysspriselastisitet er kjennetegn på Komplementære produkter.

Krysselastisiteten mellom standardprodukter fra ulike produsenter vil være meget høy, dersom ikke andre forhold betinger preferanser vis-à-vis den enkelte produsent. Tar en produsent av et standardprodukt en høyere pris enn de øvrige produsentene, vil de i mange tilfeller ikke få solgt en eneste enhet. Tar de derimot en lavere pris, vil de kunne overta hele markedet. Derfor den høye krysspriselastisiteten.

Siden prisen for hetrogene produkter kun er en av mange evaluerings- og beslutningskriterier er krysspriselastisiteten svært lav for slike produkter, sammenlignet med homogene produkter. Derfor gjelder følgende regel for hetrogene produkter:

“Jo mer produktet skiller seg ut fra konkurrentene, jo friere står man i prissettingen”.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Markeder

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Forbrukermarkedet og bedriftsmarkedetMarkedsdefinisjon og markedsposisjon >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Marked
 • Primær-, sekundær- og tertiærnæring
 • Markedskartlegging
 • Markedet for produksjonsfaktorer
 • Markedet for varer og tjenester
 • Forbrukermarkedet og bedriftsmarkedet
 • Homogene og hetrogene produkter (marked)
 • Markedsdefinisjon og markedsposisjon
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Tosidig / flersidig marked
 • Tosidige online-markeder
 • Nettverkseffekter (nettverkseksternaliteter)
 • Markedsstrukturer i tosidige markeder
 • Potensielle fallgruver ved analyse av tosidige markeder
 • Markedets livssyklus
 • Markedssynergier
 • Markedsendringer
 • Du leser nå artikkelserien: Produkt

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << ProduktklassifiseringSubstitutter og komplementære produkter >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Produkt
 • Produktklassifisering
 • Homogene og hetrogene produkter (marked)
 • Substitutter og komplementære produkter
 • Produkttyper (nødvendighets-, daglig-, utvalgs-, spesial-, luksus-, kapitalvarer)
 • 5 Produktnivåer
 • Basis produktet
 • Det konkrete produkt
 • Det utvidede produktet
 • META produktet (merkevare og posisjonering)
 • Det potensielle produktet
 • Opplevelsespyramiden
 • Verditilbud
 • Produktanalyse
 • Produktstrategi
 • Produktets livssyklus
 • Produktsortiment og sortimentpolitikk
 • Produktkart
 • Portfoliomatrise (BCG matrisen)
 • GE McKinsey-matrisen
 • Ekspansjonmatrisen
 • Selementanalyse