Kategori: Eksterne analyseverktøy

Interessent , interessentanalyse og Interessentkart

Interessent , interessentanalyse og Interessentkart

Denne artikkelen er del 15 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Denne artikkelen er del 34 av 35 artikler i om Arbeidsbetingelser og markedssystemet

Denne artikkelen er del 5 av 20 artikler i om Research fasen

Denne artikkelen er del 1 av 10 artikler i om Analyseteknikker for eksterne arbeidsbetingelser

Skal gi svar på: Hva gjør virksomheten, hvilke interessenter blir berørt av virksomheten, hvilken relasjoner finnes mellom dem og hvilken form for kommunikasjon krever dette?

Les mer
soft-analyse

SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)

Denne artikkelen er del 2 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 17 av 20 artikler i om Research fasen

Denne artikkelen er del 35 av 35 artikler i om Arbeidsbetingelser og markedssystemet

Denne artikkelen er del 38 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Hva er en SOFT-analyse eller SWAP-analyse eller SWOP analyse som nyere markedsføringsteori ofte omtaler denne analysen som? Hvordan gjennomføre en slik analyse, og hva kan jeg bruke den til?

Les mer
trend

Trender og trendforlengelse (kurvefremskrivning)

Denne artikkelen er del 16 av 20 artikler i om Research fasen

Denne artikkelen er del 9 av 10 artikler i om Analyseteknikker for eksterne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 5 av 14 artikler i om Bivariat analyse

Denne artikkelen er del 6 av 10 artikler i om Prognosering

Med trender mener vi utviklingslinjer i et statistisk materiale og omfatter alt fra å trekke opp kurver på frihånd i et diagram, til mer kompliserte matematiske beregninger

Les mer
Markedskart (målgruppekart)

Markedskart (målgruppekart)

Denne artikkelen er del 16 av 18 artikler i om Målgruppe

Denne artikkelen er del 3 av 10 artikler i om Analyseteknikker for eksterne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 32 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Markedskartet, også kalt  målgruppekart, er et strategisk planleggingsverktøy for kommunikasjonsplanlegging, og kan benyttes på mange måter i en situasjonsanalyse for å kartlegge en markedsituasjon.

Les mer
gap-modellen

GAP modellen (GAP analyse)

Denne artikkelen er del 5 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 31 av 48 artikler i om Service og serviceledelse

Denne artikkelen er del 30 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Modellen består av fire gap, i tillegg til kundegapet, som alle representerer en trussel for bedriftens totale leveransekvalitet.

Les mer