Domene og webhotell fra OnNet.no

verdiverksted
En modell som viser verdiverkstedet sine grunnkomponenter og sammenhenger

Hva er et verdiverksted?

Verdiverksted betegner en bedrift som skaper verdi ved:

“å løse unike problemer for kunder og klienter”.

Verdiverksted er en samarbeidsform som består av en dominerende aktør som skaper verdi ved å løse de andre aktørenes problemer. Den dominerende aktøren (Tilretteleggeren) sørger for at mange andre kan bidra i verdiskapningen, men styrer samtidig prosessene.

tilrettelegger

Kunnskap er den viktigste innsatsfaktoren. Bedriftens omdømme er kritisk verdidriver. Som for verdikjede vil samhandlende bedrifter utgjøre et verdisystem. Imidlertid vil samhandlingen ha et annet mønster og innhold basert på kontinuerlig utveksling av informasjon mellom aktører og parter. Eksempelvis kan et oppdrag bli henvist til andre aktører på grunn av kapasitetsbegrensninger eller til andre aktører fordi disse har spisskompetanse på det aktuelle området. Henvisning er gjensidig slik at verdiverkstedsbedriftene skaffer oppdrag til hverandre.

Mange vil kanskje tenke på et bilverksted når betegnelsen verdiverksted brukes. Det kan være et greitt bilde å ha. Bilen settes på verksted for å bli reparert. Ulike typer utstyr, ressurser og kompetanse blir brukt for å reparere bilen. Ved hjelp av testutstyr, reservedeler, bilmekaniker og kundebehandler blir reparasjons-, monterings- og vedlikeholdsarbeid utført på bilen. Selve bilen står gjerne stille på verkstedet, mens de ulike ressursene blir tilført bilen over tid. Ved hjelp av ressursene og behandlingen skifter bilen status fra defekt bil til klargjort bil.

Man kan også tenke på et sykehus når betegnelsen verdiverksted brukes. Ofte ligger pasienten på samme rom, mens ulike ressurser blir tilført pasienten over tid, slik som medisiner, mat, diagnose og behandling. Ved hjelp av behandlingen skifter pasienten status fra en syk person til en frisk person.

Typiske eksempler på verdiverkstedsbedrifter er såkalte profesjonsfirmaer som yter profesjonelle tjenester: advokatfirmaer, arkitektkontorer, konsulentfirmaer, legekontorer, sykehus, meglerhus og ingeniørbedrifter. Slike organisasjoner bruker en høy grad av teknologi for sin virksomhet, som bygger på at de ansatte har en eller annen form for ekspertkunnskap som kunden savner.

Verdiverkstedet er en problemløsningsvirksomhet. Det løser klientens eller kundens unike problem. Arkitekter utformer bygg tilpasset i funksjon og form. Sykehus behandler pasientene i den grad det er mulig. Verdien av problemløsning kan ofte overstige kostnadene dramatisk. Innen helsevesenet er det ofte lite direkte sammenheng mellom verdien av å bli helbredet fra en sykdom og kostnadene knyttet til denne tjenesteleveransen. Noen doser av det rette antibiotikum kan redde liv.

Rådgivning er et annet eksempel. Bedrifter velger ikke (bør ikke velge) rådgivere etter laveste timepris. Hvem ville velge den billigste advokaten til å representere seg i en vanskelig kontraktsforhandling? Man velger ut fra hvor godt man tror rådgiveren vil kunne løse problemet. Bedrifter bruker rådgivere fordi de antas å ha kompetanse utover det bedriften selv besitter. Det eksisterer med andre ord ikke symmetri når det gjelder kunnskap mellom klient og rådgiver. Rådgiverens renommé blir derfor avgjørende for rådgiverens tilgang til nye oppdrag, og for rekruttering av personell.

En bedrift som må omstrukturere sin organisasjon, kan få hjelp av et rådgivningsfirma for å planlegge og gjennomføre omstruktureringen. Rådgivningsfirmaet har da ressurser som bedriften savner, i form av erfarne konsulenter og velprøvde metoder som gjør omstruktureringen lettere.

Også utdanningsinstitusjoner som Handelshøyskolen BI regnes som verdiverksteder. Verkstedsmetaforen brukes for å illustrere at et problem blir løst ved bruk av ulike ressurser. I bilverkstedet blir biler reparert, i sykehuset blir pasienter behandlet. Verkstedsmetaforen skal signalisere at man arbeider med et objekt for å løse problemer og forbedre resultater, eksempelvis ved å undervise i et klasserom eller ved å utvikle en prototyp for en oppdragsgiver. Forbedringen kan bestå i at pasienten blir frisk eller at huset blir bygget.

Problemløsing og resultatforbedring henger nøye sammen. Eksempelvis vil pasienten som besøker sin lege, først få en diagnose basert på informasjon fra pasienten og legens ekspertise. Deretter vil behandling, eksempelvis medikamentell behandling, kunne finne sted. Iblant vil legen henvise til spesialist for diagnose og behandling. Tilsvarende gjelder for besøk i advokatfirma. Basert på informasjon fra klienten og advokatens ekspertise vil advokaten kunne vurdere om klienten har en god eller dårlig sak (diagnose) og deretter iverksette tiltak, eksempelvis fremsette krav til motparten, som vil kunne føre til forbedring i klientens situasjon (behandling).

Primæraktiviteter

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.