Kategori: Moral & etikk

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

dydsetikk

Dydsetikk

Denne artikkelen er del 20 av 25 artikler i om Moral & etikk

Dydsetikk fokuserer på motivet eller retter sagt, dyden bak handlingen, fremfor å prøve å lage regler for hva som er moralske handlinger. I dydsetikken er en handling riktig hvis en moralsk dydig person ville ha gjort den.

Les mer
rbk-verdigrunnlag

Verdigrunnlag

Denne artikkelen er del 18 av 22 artikler i om Holistisk Systemledelse

Denne artikkelen er del 4 av 25 artikler i om Moral & etikk

Denne artikkelen er del 11 av 37 artikler i om Lærende organisasjoner

Denne artikkelen er del 5 av 7 artikler i om Forretninggrunnlaget

Denne artikkelen er del 8 av 23 artikler i om Forretningsplan

Verdigrunnlaget danner organisasjonskulturen som er uskrevne regler, normer og rolleforventninger som forteller hver enkelt ansatt hvordan vi tenker og gjør saker og ting her

Les mer
miljo

Verditolkning : – Hvordan forstå og tolke verdiene?

Denne artikkelen er del 6 av 25 artikler i om Moral & etikk

Denne artikkelen er del 11 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 8 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 14 av 23 artikler i om Organisasjonskultur

Det er den enkeltes individuelle verdier som bestemmer organisasjonens moral og etikk. Disse individuelle verdiene trenger ikke nødvendigvis å ha noen sammenheng med de verdiene som er formulert i det offisielle verdigrunnlaget.

Les mer
sosialisering

Hvordan lærer vi hva som er rett og galt?

Denne artikkelen er del 7 av 25 artikler i om Moral & etikk

Denne artikkelen er del 18 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 3 av 23 artikler i om Organisasjonskultur

Hvilke verdier og normer vi legger til grunn for å avgjøre om en handling er moralsk og etisk riktig er noe vi lærer av omgivelsene våre gjennom sosialisering fra vi blir født til vi dør.

Les mer