Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien lærer du hva en følese er, hvilke vi har og hvordan de påvirker våre tanker og handlinger.

En emosjon er en følelse, og betegner vår subjektive reaksjon på opplevelser som angår oss.

EMOSJON = EN FØLELSE

Hvorfor er følelsene viktige?

Følelser (emosjoner) er en del av den menneskelige opplevelsesverden. Vi har en mengde følelser og de påvirker våre liv, tanker, holdninger, preferanser, handlinger og relasjoner til andre på ulike måter. Det er derfor viktig at vi vet hva en følelse er og hvordan følelsene våre påvirker oss.

Hva er en følelse (emosjon)?

Definisjon:

Emosjoner er noe som oppstår når en begivenhet berører vårt verdisystem

Når noen som står oss nærme dør reagerer vi automatisk med sorg og tårer, mens vi reagerer med frykt når noen setter en pistol til vårt hode. Ulike hendelser skaper ulike følelser som vi reagerer på med ulike handlinger. Noen av disse reaksjonsmønstrene er medfødte, mens andre er tillærte gjennom sosialiseringsprosessen

Hva aktiviserer følelsene våre?

En følelse er med andre ord noe som oppstår når en person, bevisst eller ubevisst, evaluerer en hendelse som er relevant for et anliggende som er viktig for personen.

Jo viktigere vi oppfatter en hendelse, jo større er også sjansen for at vi vil reagere følelsemessig på hendelsen. Hører vi om en stor bilulykke langt fra oss hvor 4 personer ble drept synes vi at dette var trist, men vi reagerer ikke følelsemessig med sorg og tårer slik vi ville ha gjort hvis noen nære venner dødde i denne bilulykken.

Sentralt i emosjonene står viljen til å handle, og å lage planer. En emosjon fører til at en eller annen type handling får prioritet, og dette gir oss en følelse av hast. Vi kan dermed si at følelsene våre motiverer oss til å utføre en eller annen handling, avhengig av hva slags følelse vi snakker om.

Disse emosjonene virker aktiviserende på samme måte som driftene. Og på samme måte som ved driftene, reagerer vi med forskjellige former for adferd ved ulike emosjonelle inntrykk:

Vi fastholder det som gir tilfredsstillelse (Kjærlighet), og vi omgår (frykt) og tilintetgjør hindringer (sinne), osv

Emosjonenes funksjon

Vi har mange ulike følelser som påvirker atferden vår på ulike måte. Når en følelse er tilstede påvirker den det vi gjør. Kommer det hindringer i veien som skaper frustrasjon eller truer med smerte og fare, svarer kroppen med følelser (emosjoner) av forskjellig art – fryd, sinne, frykt osv. Vi kan dermed si at emosjonene har en viktig rolle i å gjøre oss oppmerksomme på nødvendige atferdsresponser (Campos mfl., 1989).

Emosjonene våre tjener også som et signal til andre (Buss og Goldsmith, 1998) ved at de viser hva vi føler om noe. Når vi ser at noen gråter vet vi at de sorger på grunn av noe og når vi ser noen svært lykkelige ved vi at dette er et uttrykk for en positiv hendelse i deres liv. Emosjonene har derfor en viktig rolle i å koordinere mellommenneskelig interaksjon og kommunikasjon.

Emosjonene kan også hjelper oss med å huske viktige hendelser gjennom de sterke emosjonelle inntrykkene hendelsen gav oss (Bower, 1981). Opplever du f.eks. en husbrann som startet fordi du glemte å skru av stekeplate vil brannen umiddelbart skape en frykt for å miste livet, hus og hjem, mens en enorm glede vil oppstå i det øyeblikket en brannmann kommer ut av huset bærende på din hund som du ikke fikk med deg når du rømte ut. Jo sterkere emosjonelt inntrykk brannen gir deg, jo lengre vil du huske brannen og hver gang du ser en brann vil du bli minnet om den vonde følelse din egen husbrann gav deg.

I tillegg hjelper følelsene våre oss med å ta ulike beslutninger (Sanfey, Rilling, Aronson, Nystrom og Cohen, 2003). Hvilke beslutninger vi treffer er avhengig av handlingsregelen til den aktuelle emosjonen. Noe vi kommer tilbake til i artikkel om emosjonelle reaksjoner.

Følelsehjulet

Alle mennesker har evnen til å oppleve emosjoner. Det finnes et utall av dem – noen er enkle å skille fra hverandre, mens andre glir over i hverandre og er vanskelige å sette pekefingeren på. Hver enkelt emosjon utgjør bare en brikke i det puslespillet som utgjør et menneske.

Det store spektret av følelser vi alle har kan illustreres gjennom følgende “følelsehjul“:

Følelse hjul

Følelsekomponenter

Emosjoner, eller følelser, er imidlertid et litt komplisert begrep, og det er vanlig å dele det inn i flere deler:

  • En følelsesmessig opplevelse (som glede, sorg, opphisselse, sinne eller frykt)
  • Fysiske endringer i kroppen (som høy puls, skjelving, svetting eller rødming)
  • Ytre reaksjoner (som latter eller voldelig atferd)

Den følelsesmessige opplevelsen er den subjektive og personlige delen av følelsen. Vi kan ikke se de følelsesemessige opplevelsene til andre mennesker, så vi må bare tro på det de forteller at de føler. Det kan av og til være vanskelig å beskrive følelser. (Som idrettsreporteren ofte spør: Hva føler du nå?)

Noen mener at de fysiske endringene i kroppen forteller mer om den følelsesmessige opplevelsen enn det en person selv sier at han eller hun føler, for disse kan vi ikke selv kontrollere. Løgndetektortester tar utgangspunkt i de fysiske forandringene når de måler ting som blodtrykk, hjerteslag og åndedrett mens en person svarer på en rekke spørsmål. Men slike tester er omstridte fordi man ikke kan vite hvilken følelse man måler.

De ytre reaksjonene som de ulike følelsene fører til varierer fra individ til individ og situasjon til situasjon. Slike reaksjoner kan vi delvis styre og kan læres gjennom sosialiseringen.

Primære og sekundære følelser

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss