Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er linjeavstand?

Linjeavstand, også kalt “skyting“, er den loddrette (vertikale) avstanden mellom to grunnlinjer (satslinjer). Grunnlinjen er den usynlige linjen som de fleste bokstaver står på. 

Linjeavstand

Linjeavstanden måles fra grunnlinjen for en tekstlinje til grunnlinjen for tekstlinjen ovenfor (se illustrasjonen over).

Teknisk og visuell linjeavstand

Når vi snakker om linjeavstand så må vi skille mellom:

  • den visuelle linjeavstanden – er den linjeavstanden øyet oppfatter. Dette er en subjektiv opplevelse av linjeavstanden og er en avstand som må vurderes optisk.
  • den tekniske linjeavstanden – er den linjeavstanden som kan defineres i typografisk mål, vanligvis i punkter eller prosent av skriftstørrelsen.

Den visuelle linjeavstanden er det bilde vi har inni vårt hode av avstanden mellom to grunnlinjer. For å gjøre det mulig å overføre dette “mentale bilde” til andre, f.eks. en datamaskin, angir vi den tekniske linjeavstanden. Den tekniske linjeavstanden i en tekst kan enkelt økes eller reduseres gjennom et tekstbehandlingsprogram eller et ombrekkingsprogram. 

Kompress

For å unngå at underlengder og overlengder på to linjer “kolliderer” har all typografisk skrift en «innebygget» minimums linjeavstand som benyttes. Tekst som settes uten annen linjeavstand enn den som er innebygget i skriften, kalles kompress.

Negativ linjeavstand

Reduseres linjeavstanden til under kompress høyden kalles dette “negativ linjeavstand“. Når linjeavstanden blir mindre enn skriftstørrelsen sier vi at linjeavstanden er “grodd” inn i hverandre.

Linjeavstanden påvirker lesbarheten

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.