Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 17 av 27 artikler om Grunnleggende markedsføring

    Denne artikkelen er del 6 av 48 artikler om Service og serviceledelse

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

Servicemarkedsføring er:

Å markedsføre en service (tjeneste) istedenfor et produkt

Som vi allerede har vært inne på når vi gikk gjennom begrepet service er det mange signifikante forskjeller mellom et produkt og en tjeneste. Noe som også gjenspeiler seg i markedsføringen av dem.

For eksempel lages produkter de før de selges og konsumeres, mens en tjeneste lages og konsumeres samtidig. Dette krever en helt annen tenking rundt produksjon og distribusjon.

Produkter er standardiserte, mens faktorer underveis kan påvirke tjenesten og den personlige opplevelsen av den. En tjeneste varierer også fra gang til gang selv om utgangspunktet, for eksempel bandet, teaterstykket eller fornøyelsesparken, er det samme. Dette må vi ta høyde for i markedsføringen.

Kjøp av produkter er oftest nyttebasert, mens tjenester er opplevelsebaserte. Noe som krever en helt annen markedsføring for produkter enn tjenester. Når vi reklamerer for et produkt vektlegger vi normalt produktets egenskaper, nytten og bruksverdien, mens vi fremhever opplevelsen, assosiasjonene, følelsene og tidligere erfaringer når vi reklamerer for tjenester. 

Kundenes opplevelse baserer seg ofte på word of mouth, personlige behov og tidligere erfaringer. Noe vi må ta høyde for når vi skal markedsføre tjenester. Samtidig som vi aldri må glemme at hvis kundens opplevelse av totalopplevelsen blir dårligere enn de forventet på forhånd, vil de bli skuffet. Overgår tjenesteyteren forventningene kunden hadde på forhånd blir de derimot fornøyd og fortsette å bruke tjenesten. I begge tilfeller vil de fortelle om sin opplevelse til andre. 

For hver negative omtale trenger leverandøren ti positive omtaler for å rette opp inntrykket. For den vanlige konsumenten veier generelt det negative tyngre enn det positive i en kjøpssituasjon (Sayre, 2008).

Du leser nå artikkelserien: Grunnleggende markedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Helhetlig markedsføring og markedsplanleggingDirekte markedsføring >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er markedsføring?
 • Markedsføringshjulet
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Markedsføringens historie
 • Produktorientert og produksjonsorientert (markedsføring og ledelse)
 • Salgsorientert (markedsføring og ledelse)
 • Markedsorientert (markedsføring og ledelse)
 • Verdi- og samfunnsorientering (markedsføring og ledelse)
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Marked
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Verditilbud
 • Markedssystem
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Nettverksbyggende markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Inbound markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Du leser nå artikkelserien: Service og serviceledelse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << God kundeservice4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Service / tjeneste
 • Tre typer service
 • Service – et tillegg til produktleveransen
 • Sannhetens øyeblikk
 • God kundeservice
 • Servicemarkedsføring
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Serviceledelse
 • Serviceledelsessystem
 • Omdømme og merkevarens betydning for serviceopplevelsen
 • Organisasjonskulturen sin betydning for serviceopplevelsen
 • Servicemedarbeideren
 • The Service Profit Chain Model
 • Servicekonseptet i serviceledelsesystemet
 • Serviceleveransesystemet
 • Bedriften som et teater
 • Servicefeil
 • Service planlegging
 • Målgruppe
 • Servicemål
 • Servicestrategi
 • Servicepyramiden (serviceløfte)
 • Servicekvalitet
 • Servicekonsept
 • Pine og Gilmores fire opplevelsesfelter
 • Empatikart
 • Customer Journey Maps (kundereisekart)
 • GAP modellen (GAP analyse)
 • SERVQUAL ( Service Quality Model)
 • Kundeverdianalyse
 • Kundeverdi
 • Tiltakmatrise (“dyktighet/viktighet” matrisen)
 • Tjenestedesign / Service Design
 • Design Thinking (Designtenking)
 • Brukeropplevelse (UX – Design)
 • Brukergrensesnittdesign (UI – design) og brukervennlighet (usability)
 • Morville – modellen (påvirkningforhold i brukeropplevelse)
 • Service Blueprint – Tjenestekart for tjenesteutvikling
 • Elementer i Service Blueprint
 • Service Blueprint : – Lag en blåkopi for en tjeneste
 • Servicescape – bedriftens fysiske omgivelser
 • Kundetilfredshet
 • Ventetid og kundetilfredshet
 • Ansattes innsats og kundetilfredshet
 • Kundelojalitet