Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 7 av 10 artikler om Partner fasen

Foruten at entreprenøren trenger leverandører som er istand til å levere oppstartsbedriften de innsatsfaktorene de trenger til en konkurransedyktig pris og gode leverandørbetingelser, trenger entreprenøren også å knytte til seg en rekke andre samarbeidspartnere i forbindelse med etableringen og oppstarten. 

Å bygge opp dette nettverket av profesjonelle samarbeidspartnere som kan bistå ve behov tar tid. Det gjelder derfor å starte med dette arbeide så tidlig i etableringsprosessen. 

Hvilke samarbeidspartnere oppstartsbedriften trenger er avhengig av hva bedriften holder på med, men rent generelt kan vi si at de fleste entreprenører og oppstartsbedrifter trenger å knytte til seg en eller flere:

Mentor

Alle entreprenører trenger en mentor de kan gå til når de er usikre, ikke vet hva de skal gjøre, er frustrert eller bare trenger motivasjon til å stå på videre. En mentor er en erfaren entreprenør og forretningsutvikler som har vært igjennom prosessen entreprenøren går igjennom nå med suksess og som derfor kan bistå med råd og tips om hvordan situasjonen best bør angripes og løses.


Forretningsadvokat

Alle bedrifter trenger en forretningsadvokat som kjenner bedriften og som entreprenøren kan ta kontakt med når det dukker opp juridiske spørsmål entreprenøren lurer på. I forbindelse med kapital innhentingen og etableringen av selskapet er det en rekke dokumenter og formelle ting som må være orden, og her vil en forretningsadvokat kunne være til uunværlig hjelp. Det samme gjelder når lokalene skal leies og ansatte ansettes.

Regnskapsfører

Såfremt entreprenøren ikke selv er regnskapsfører trenger oppstartsbedriften å knytte til seg en regnskapsfører som kan ta seg av bedriftens formelle regnskap og bistå med regnskapstekniske spørsmål. F.eks. billagshåndtering og billagskrav. Her gjelder det å finne en regnskapsfører med en personlighet som passer entreprenørens, slik at det blir enkelt å kommunisere og samarbeide med regnskapsføreren.

Distributører og selgere

Foruten at bedriften trenger leverandører som kan levere innsatsfaktorene de trenger i verdiskapningen, trenger de distributører som kan bistå for salg- og distribusjonen av produktene og tjenestene til kundene. Å skaffe seg et slikt salgs- og distribusjonsnett tar tid, koster penger og krever gode kontakter, spesielt hvis vi snakker om et fysisk salgs- og distribusjonsnett. 

For en entreprenør gjelder det raskest mulig å komme i kontakt med de ledende distributørene i det området de ønsker å etablere seg i og etablere et godt samarbeid med dem. Det samme gjelder potensielle salgsorganisasjoner som kan påta seg salgsrollen i etablerings- og vekstfasen. 

Web-designer/utvikler

Alle bedrifter trenger egne nettsider, da de er bedriftens digitale ansikt utad. De kan også utfylle mange funksjoner og kan man produsere innholdet selv koster dette heller ingenting. Såfremt entreprenøren selv ikke er en webdesigner eller -utvikler trenger entreprenøren en slik person i sitt personlige nettverk som de kan ta kontakt med når nettsidene skal utvikles og når entreprenøren ønsker å gjøre noe nytt på nettet, evt. markedsføre seg via Google og sosiale medier. 

Håndverkere

Når bedriften leier sine første lokaler vil det alltid være behov for modifikasjoner av lokalene for å tilpasse det bedriftens behov. Noe som krever håndverkere. Håndverkere er imidlertid dyre og ikke alltid like enkelt å få tak i. Det gjelder derfor å skaffe seg et sosialt nettverk som har alle de håndverkerne man kommer til å trenge og få disse håndverkerne til å gjøre entreprenøren en “venne tjeneste” når de første lokalene skal settes opp. Det kan entreprenøren spare store beløp på.

IT ekspert

Alle bedrifter trenger også tilgang til en IT ekspert som kommer og installerer alt IT utstyret bedriften trenger og som kan ta seg av driften og vedlikeholdet av dette utstyret. Hvor mye arbeid som vil gå med til dette og hva slags IT kompetanse som kreves er imidlertid situasjonsbestemt og må derfor vurderes ut i fra det enkelte tilfellet.

HMS ekspert

Når bedriften begynner å ansette personer kreves det at arbeidsmiljøloven, med tilhørende lover følges til punkt og prikke. I dette regelverket står “Helse-Miljø-Sikkerhet”, også kalt HMS, sentralt. Siden dette er et omfattende regelverk er det lett for uerfarne å overse viktige faktorer i HMS regelverket. Å knytte til seg en person i nettverket man kan ta kontakt med for å høre om man følger HMS regelverket eller ikke er derfor å anbefale. Dette kan f.eks. være en venn som har HMS ansvaret i bedriften de jobber i.

Du leser nå artikkelserien: Partner fasen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << LeverandørerFrivillige interesseorganisasjoner >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Partnerfasen til entreprenøren
 • Entreprenørens nettverkbygging
 • Nettverksbygging
 • Innovasjonsinkubator
 • Public Relation (PR)
 • Leverandører
 • Samarbeidspartnere som entreprenøren trenger
 • Frivillige interesseorganisasjoner
 • Politiske faktorer
 • Lobbying (korridorpolitikk)
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.