Lightspeed webhotell

Hva er et opplæringsprogram?

Et opplæringsprogrammet er:

en “mal” for hvordan virksomheten opplæring av medarbeiderne skal foregå og hvilke undervisningaktiviteter som er nødvendig for å nå målene i læreplanen.

Opplæringsprogrammet er med andre ord en plan eller en program for den planlagte undervisningen som skal ende med en kompetanse og/eller ferdighet overføring.

Opplæringsprogram

Opplæringsprogrammet bygger normalt på målhiearki som viser hvilke undervisningsmål som skal nås og hvordan det er planlagt at disse målene skal kunne nås.


Tredelt opplæringsprogram

Alle opplæringsprogram er avhengig av minst tre deler for å være et fullstendig opplæringsprogram.

Disse tre delene er:

  1. Grunnopplæring
  2. Spesialopplæring
  3. Videreopplæring

Opplæringsprogram

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg