agenturer.no

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 13 av 15 artikler om Logistikk

Prognosene skal hjelpe bedriften med å foreta gode beslutninger, og er derfor gjerne det første man gjør under planleggingsfasen, ettersom man lettere kan vurdere det fremtidige markedsførings-, innkjøps- og kapasitetsbehovet. Vi må vite noe om den fremtidige etterspørselen for å komme frem til bestillingspunkt og maksimal bestillingsmengde, og en bedrift er som regel nødt til å utvikle etterspørselsprognoser for å kunne estimere forventet fremtidig etterspørsel.

Det finnes forskjellige metoder for å utvikle etterspørselsprognoser. Vi har blant annet kvalitative, som er subjektive langtidsprognoser, hvor man har lite tilgjengelig historisk data. Her blir man nødt til å foreta vurderinger ut i fra personlige erfaringer og antakelser.

Tidsserieanalyser, som brukes når framtidig etterspørsel i hvert fall til en viss grad følger tidligere etterspørsel. Denne typen prognose er en av de letteste å implementere, og kan uansett være et greit utgangspunkt for en prognose.

Kausale prognosemetoder benyttes når etterspørselen avhenger av andre faktorer i omgivelsene. Det kan være den økonomiske tilstanden i landet som for eksempel rentenivå og arbeidsledighet, eller det kan være påvirkninger fra naturen som mye nedbør eller en kald vinter.

For å kunne utarbeide gode prognoser når dette er tilfellet er det viktig å identifisere hvilke faktorer som har en innvirkning på etterspørselen, og hvor stor effekt de har. Deretter må man estimere hva den eller de faktorene kommer til å bli fremover. Hva som skjer med disse fremover.

En annen metode som også kan benyttes er simulering. Ved bruk av denne metoden lager man en simulering av kundenes oppførsel dersom ulike hendelser inntreffer, for eksempel kampanjer utført av oss eller konkurrenter. (Chopra, Meindl, 2009)

For nærmere informasjon om prognosering og prognoseteknikker viser jeg til min artikkelserie om prognosering.

Kilder:

 • http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/187329/Master%20Silje-Marit%20Dingstad%20og%20Therese%20Haave%202.pdf
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Annonse

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Logistikk

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << BestillingsystemerInnkjøp >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Logistikk
 • Supply Chain Management (Forsyningskjedeledelse)
 • Beskrivelse av den totale vareflyten i logistikksammenheng
 • Sentralisering og desentralisering
 • Maktforhold i forsyningkjeden
 • Distribusjonssenter og Cross-Docking
 • Tredjeparts logistikkpartner
 • Design av transportnettverk
 • Logistikkostnader
 • FIFO og LIFO prinsippet
 • Lagringssystem
 • Bestillingsystemer
 • Logistikk prognoser
 • Innkjøp
 • Lagerstyring