Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Fortegnstesten og Wilcoxons tegnrangtest er to tester som er egnet til å teste effekten av et tiltak ved parvise sammenligninger, men ofte ønsker vi å måle effekten av et tiltak uten at vi har parvise sammenligninger. I slike tilfeller kan disse metodene ikke brukes.

Et alternativ er da å bruke Mann – Whitney metoden. Konkusjonene man kan trekke ved å sammenligne to medianer ved Mann – Whitney metoden vil enten være i form av et konfidensintervall for , eller et resultat av en test på om der

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss