AKSJER

Artikkelserier knyttet til aksjer generelt. Artikkelseriene kan du lese som en lærebok, hvor neste artikkel bygger videre på den forrige og hvor du finner en innholdsfortegnelse i bunnen av hver artikkel. Klikk på den artikkelserien du ønsker å lese.

Aksjer

    Aksjehandel

I denne artikkelserien lærer du hvordan du skal gå frem for å begynne med aksjehandel. Dette er en lærebok som bringer deg igjennom prosessen steg for steg..

Antall artikler: 27 artikler


    Aksjekursen

Hvilke forhold påvirker aksjekursen? I denne artikkelserien går vi igjennom de viktigste påvirkningsforholdene for aksjekursen, og vi kommer med angivelser om når og i hvilke situasjoner disse påvirkningsfaktorene vil gjøre seg gjeldende.

Antall artikler: 11 artikler


    Aksjemarkedet

Hva er en aksje, hvordan handler vi med aksjer, hvordan beregnes verdien til en aksje o.s.v. I denne serien gir vi deg en introduksjon til aksjemarkedet og aksjehandel. Grunnkunnskap som alle de øvrige artiklene om aksjer bygger på.

Antall artikler: 15 artikler


    Aksjeteori

De grunnleggende begrepene og teoriene aksjemarkedet og all aksjehandel bygger på.

Antall artikler: 9 artikler


    Fundamental analyse

I denne artikkelserien går vi igjennom hva en fundamental analyse er og hvordan du skal gå frem for å gjennomføre en fundamental analyse for å beregne korrekt verdi på en virksomhet og aksje.

Antall artikler: 24 artikler


    IPO

Hva er en IPO, hvordan gjennomføre en IPO og bør jeg delta i en hvis jeg får tilbud om det? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svar på alt du måtte lure på omkring IPO-er.

Antall artikler: 5 artikler


    Komparativ analyse

Hva er en komparativ analyse, hva bruker vi komparative analyser til og hvordan gå frem for å utføre en komparativ analyse? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

Antall artikler: 7 artikler


    Opsjoner

Hva er en opsjon, hvilke former for opsjoner finnes og hvordan brukes disse opsjonene? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svar på alt du trenger å vite om opsjoner.

Antall artikler: 13 artikler


    Teknisk analyse

En artikkelserie som ser på hvordan vi kan bruke tidligere kursbevegelser til å spå fremtiden, altså se på om historien gjentar seg.

Antall artikler: 15 artikler