Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 19 av 27 artikler om Grunnleggende markedsføring

    Denne artikkelen er del 3 av 27 artikler om Relasjonsmarkedsføring

    Denne artikkelen er del 2 av 16 artikler om Nettverksbygging

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter

Nettverksbyggende markedsføring er det vi kaller “front-end” markedsføring når vi snakker om relasjonsmarkedsføring. En nødvendighet som alltid må komme før vi begynner med det vi kaller relasjonsmarkedsføring. Dette fordi det alltid må foreligge en relasjon mellom to noder (virksomheter, grupper, individer) i et nettverk før vi kan begynne å videreutvikle og styrke denne relasjonen for å gjøre verdien av vårt kommersielle nettverk høyere.

Hva er nettverksbyggende markedsføring?

Nettverksbyggende markedsføring er:

“Arbeidet vi gjør for å få en ny node i virksomhetens kundenettverk”

Når vi snakker om markedsføring mener vi arbeidet vi gjør for å skaffe en ny kunde til virksomheten som vi kan følge opp gjennom relasjonsmarkedsføring for å styrke relasjonen og kundelojaliteten

Målet er å øke verdien på kundenettverket gjennom å skaffe flest mulig nye kunder av høy kvalitet

Målet med all nettverksbyggende markedsføring er:

“å øke den potensielle verdien til virksomhetens kundenettverk gjennom å skaffe flest mulig nye kunder til kundenettverket”.

slik at vi kan bruke relasjonsmarkedsføring til å vedlikeholde og videreutvikle dette nettverket for å optimalisere langtidsverdien av dette kundenettverket.

Jo flere nye noder nettverket får, jo flere relasjoner (koblinger) finnes det i nettverket som må holdes ved like og videreutvikles for å hente ut langtidsverdien av nettverket gjennom relasjonsmarkedsføring og Key Account Managment

Siden verdien av et nettverk ikke bare avhenger av hvor mange noder (kunder) nettverket består av og kvaliteten på relasjonen med disse nodene, men også av kvaliteten (verdien) til hver enkelt node. Av den går nettverksbyggende markedsføring ut på å skaffe nye førstegangskunder av høyest mulig kvalitet. Det vil si førstegangskunder som kan utvikles til å bli lønnsomme langtidskunder som kommer tilbake hver gang behovet for noe virksomheten kan dekke dukker opp. Dette er de ideelle førstegangskundene vi ønsker å rekruttere til nettverket gjennom nettverksbyggende markedsføring.

Utgangspunktet er virksomhetens primære målgruppedefinisjon

For å rekruttere disse nye førstegangskundene til kundenettverket tar vi utgangspunkt i virksomhetens primære målgruppedefinisjon. Jo mer nøyaktig den er, jo enklere er det å treffe disse potensielle kundeemene gjennom nettverksbyggende markedsføring. Vet vi ikke nøyaktig hvilke potensielle kundeemner (leads) vi ønsker å treffe med vår markedsføring er det også umulig å iverksette målrettet markedsføring mot ulike leads grupper. Selve forutsetningen for lønnsom nettverksbyggende markedsføring.

Målet er å få flest mulig førstegangskunder av høy kvalitet til lavest mulig kostnad

Det overordnede målet med all nettverksbyggende markedsføring er:

“Å skaffe flest mulig førstegangs kunder av høy kvalitet til lavest mulig kostnad per førstegangskunde”.

Virkemiddel miks

For å oppnå dette benytter vi en rekke former for markedsføring. For eksempel:

Normalt kan vi ikke benytte en av virkemidlene og vi kan ikke kun benytte et enkelt medium for å nå alle potensielle kundeemner (leads) vi ønsker å nå. Vi må sette sammen en medie-miks bestående av tiltak i en rekke enkeltmedier som koordineres til en effektiv kommunikasjons-miks for å maksimere sjansene for at alle potensielle leads og prospekt utvikler seg til å bli lønnsomme førstegangskunder av høy kvalitet.

Nettverksbyggende markedsføring slutter når den første ordren er inngått

Siden målet med nettverksbyggende markedsføring er å skaffe flest mulig nye lønnsomme førstegangskunder av høy kvalitet til lavest mulig kostnad per førstegangskunde slutter nettverksbyggende markedsføring til fordel for relasjonsmarkedsføring i det øyeblikket den første ordren er inngått og produktet eller tjenesten er lever til rett tid, sted, kvantitet, kvalitet og pris.

Du leser nå artikkelserien: Grunnleggende markedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Direkte markedsføringRelasjonsmarkedsføring >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er markedsføring?
 • Markedsføringshjulet
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Markedsføringens historie
 • Produktorientert og produksjonsorientert (markedsføring og ledelse)
 • Salgsorientert (markedsføring og ledelse)
 • Markedsorientert (markedsføring og ledelse)
 • Verdi- og samfunnsorientering (markedsføring og ledelse)
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Marked
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Verditilbud
 • Markedssystem
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Nettverksbyggende markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Inbound markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Du leser nå artikkelserien: Relasjonsmarkedsføring

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Nettverk og relasjonNettverkssamfunn >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nettverk og relasjon
 • Nettverksbyggende markedsføring
 • Nettverkssamfunn
 • Kunderelasjon
 • Relasjonsbygging
 • Nettverksbygging
 • Relasjonskvalitet, relasjonsverdi og relasjonstyrke
 • Kundelojalitetstigen
 • Kundelønnsomhet
 • ABC analyse (kundeanalyse av lønnsomhet)
 • Valg og prioritering av nøkkelkunder (A-kundene)
 • Kundetilfredshet
 • Ventetid og kundetilfredshet
 • Ansattes innsats og kundetilfredshet
 • Er en tilfreds kunde lojal?
 • Hvorfor måle kundetilfredshet?
 • Hvordan måle kundetilfredshet?
 • Kundelojalitet
 • Konseptualiseringer innen kundelojalitet
 • Hva skaper kundelojalitet?
 • Hvorfor er kundelojalitet viktig?
 • Måling av kundelojalitet
 • Hvilken sammenheng er det mellom kunde- og medarbeiderlojalitet?
 • Loyalty Model Groupings – en kundelojalitet modell
 • Lojalitetsprogram
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Du leser nå artikkelserien: Nettverksbygging

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Nettverk og relasjonRelasjonsmarkedsføring >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Nettverk og relasjon
 • Nettverksbyggende markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nettverkssamfunn
 • Nettverksbygging
 • Relasjonsbygging
 • Bedriftsnettverk (organisasjonsnettverk)
 • Konfigurasjon og infrastruktur – intra-bedriftsnettverk
 • Sosiale nettverk
 • Sosial støtte
 • Nettverkseffekter (nettverkseksternaliteter)
 • Nettverksverdi
 • Verdinettverk
 • Entreprenørens nettverkbygging
 • Praktiske råd for nettverkbygging
 • Lobbying (korridorpolitikk)
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.