Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 4 av 6 artikler om Salgsbudsjettet

Sales-analysisEtter at årsbudsjettet for salg av eksisterende produkter til eksisterende kunder er satt opp, er neste oppgave å avgjøre hvordan prestasjongapet på Kr. 2.038.640.- fra forrige artikkel skal dekkes ved å selge nye produkter til eksisterende kunder.

Før det er mulig å fordele dette budsjettet må vi først finne ut hvilke egenskaper og fordeler de nye produktene har. Deretter må vi gå igjennom kundemassen vår og kartlegge hvilke kunder som har behov eller problemer som disse produktene kan dekke.

Når vi har kartlagt hvem som har disse behovene, må er neste oppgave å avgjøre hvor kjøpsannsynligheten er størst, og hva som vil være sannsynlig salgsmengde til hver enkelt kunde/kundetype.

Er det snakk om kortvarige produkter må vi i tillegg estimere sannsynlig kjøps frekvens. Når dette er gjort kan vi sette oss ned å fordele salget av de nye produktene til den eksisterende kundemassen.

  A-kunde B-kunde C-kunde Totalt
Nytt produkt 400.000 500.000 138.000 1.038.000
Nytt produkt 2 500.000 200.000 300.640 1.000.640
Totalt 900.000 700.000 438.640 2.038.640

I likhet med budsjettet for eksisterende produkter må også dette budsjettet brytes ned i kvartalsvise, månedlige og ukentlige budsjetter for at budsjettet skal være gode styringsverktøy for selgeren, innkjøpsavdelingen, logistikk og produksjonen.

Du leser nå artikkelserien: Salgsbudsjettet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Salgsbudsjett – eksisterende kunder/eksisterende produkterSalgsbudsjettet – nye kunder >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Salgsbudsjett
  • Salgsbudsjettet – fordeling på eksisterende vs. nye kunder
  • Salgsbudsjett – eksisterende kunder/eksisterende produkter
  • Salgsbudsjett – eksisterende kunder/nye produkter
  • Salgsbudsjettet – nye kunder
  • Salgsbudsjettering og ABC – analyse
  • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.