Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 8 av 12 artikler om Dagens utfordringer

Dagens yrkesaktive generasjon har vesentlig lengre utdannelse enn sine foreldre og dere barn kommer sannsynligvis til å ha enda lengre utdannelse enn dagens yrkesaktive generasjon. Den økte kompetanse økningen i hele samfunnet har ikke bare gjort kunnskap til et konkurransefortrinn for virksomhetene, men også gjort kundene mer kravstore. De lar seg ikke lengre avfeie med billige reklame-triks. dårlig kvalitet, kundeservice eller lignende, og i en tid hvor alle er knyttet opp i ulike sosiale nettverk på Internett får de stadig større makt ved at de kan fortelle om sine dårlige eller gode erfaringer med virksomheten til sine venner og bekjente. 

Moderne ledelse er derfor i stadig større grad enn tidligere opptatt av å finne ut hvordan de skal klare å skape de rette forventningene til virksomhetens verditilbud. For så å helst gi dem en opplevelse som tilfredstiller eller overgår de forventningene de hadde på forhånd.

De ansatte er også blitt mer kravstore i takt med kunnskaps hevningen. De krever idag meningsylte jobber, med ansvar, selvstendige arbeidsoppgaver, frihet, sosiale goder og en rekke andre krav som deres besteforeldre bare kunne drømme om å få eller i det hele tatt spørre om.

Du leser nå artikkelserien: Dagens utfordringer

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << GlobaliseringStadig større og raskere endringer >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hvorfor trenger vi teorier og modeller?
 • Hvorfor trenger vi en ny ledelseteori?
 • Hva kan vi lære av den historiske utviklingen?
 • Hvordan kan vi spå fremtiden?
 • Informasjons – og kunnskapssamfunn
 • Digitalisering av verden, organisasjonen og hverdagen
 • Globalisering
 • Mer kravstore kunder
 • Stadig større og raskere endringer
 • Endrede medievaner
 • Nye handlemønstre som et resultat av nye medievaner
 • Ledelse gjennom samfunnsvitenskaplige metoder
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.