Domene og webhotell fra OnNet.no

Hvordan vi løser en konflikt er et spørsmål om hvilken konflikthåndteringsstrategi vi velger å benytte og hvordan vi følger den opp for å sørge for at resultat blir som forventet. 

Innholdsfortegnelse

Forarbeid

Før vi kan velge en konflikthåndteringsstrategi må vi ha avdekt:

 • Konfliktform (konfliktens omfang og retning=
 • Konflikttype (konfliktens årsak og innhold)
 • Konfliktnivå (konfliktens plass i konflikttrappen)
 • Partenes løsningsforventninger og mulige konsekvenser
 • Situasjonen rundt konflikten

Definisjon

Når vi snakker om konflikthåndteringsstrategi mener:

“Hvilken metode og prinsipp for konfliktløsning vi velger å benytte for å løse konflikten”

På mange måter kan vi si at konflikthåndtering går ut på å:

 • velge rett konflikthåndteringsstrategi til konflikten, sett i forhold til konfliktform, konflikttype, konfliktnivå, konfliktsituasjonen, partenes forventninger og mulige konsekvenser hvis konflikten ikke blir løst på en tilfredsstillende måte.
 • sette konflikthåndteringsstrategien ut i livet.
 • følge konflikthåndteringsstrategi opp for å sørge for at resultatet blir som forventet.

Mulige konflikthåndteringsstrategier

Det finnes flere mulige konflikthåndteringsstrategier vi kan velge å bruke. Hvilken konflikthåndteringsstrategi vi velger legger samtidig føringer for hvilken atfersstil vi kan benytte for å løse konflikten.

De vanligste konflikthåndteringsstrategiene er:

 • Ignorering av konflikten
 • Unngåelse av konflikten
 • Autoritær konflikthåndtering
 • Maktbasert konflikthåndtering
 • Juridisk konflikthåndtering
 • Demokratisk konflikthåndtering
 • Forhandling
 • Mekling (Kompromiss)
 • Forsoning
 • Omorganisering og oppløsning
 • Terapeutisk konflikthåndtering
 • Problemløsende konflikthåndtering
 • Konsensus konflikthåndtering

Hver av disse strategiene og metodene har sine klare fordeler og ulemper. Valg av konflikthåndteringsstrategi er derfor avhengig av konfliktformen, konflikttypen, konfliktnivået, partenes forventninger, konsekvensene ved å ikke løse konfliken og situasjonen for øvrig.

De ulike konflikthåndteringsstrategiene kan kort forklares slik:

Ignorering av konflikten

Å ignorere betyr å overse og at vi “feier problemet under matta” og later som konflikten ikke eksisterer. Dette er en svært vanlig konflikthåndteringsstrategi, spesielt hvis konflikten befinner seg på første trappetrinn i konflikttrappa, hvor konfliktnivået er lavt. Å ignorere problemet vil si Å feie problemet under matta og late som det ikke eksisterer er en svært vanlig løsning.

Det kan være ulike grunner til å overse en konflikt:

 • Konflikten er en persepsjonskonflikt som ikke har noen alvorlige konsekvenser for samhandlingen mellom partene.
 • Det er enklere å leve med konflikten enn å løse den.
 • Det koster for mye å løse den.
 • Ingen tør å ta tak i konflikten.

Eksempel: Det er flere måter å yte god kundeservice på og vi har alle lært at kunden alltid har rett, da de ikke trenger å være kunde siden de alltid kan velge en annen leverandør. Kommer kunden med noe en ekspeditør er uenig i eller påstår noe som er direkte galt kan den beste løsningen være å bare å overse uttalelsen istedenfor å eskalere situasjonen, da kunden alltid har rett og ikke trenger å være en kunde.

Metoden kan være klok i enkelte tilfeller, men eskaleres konflikten kan den fort komme ut av kontroll og gi alvorlige konsekvenser.

Unngåelse av konflikten

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss

Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.