Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Offentlig støtteordning
Photo by Hannah Busing

Det offentlige har i Norge lange tradisjoner i å stille opp med entreprenør og grunderkapital. Problemet er bare at reglene for å få disse tilskuddene er omfattende, samtidig som beløpet er svært begrenset.

De viktigste offentlige støtteordningene idag er: 

Etablerertilskudd fra Innovasjon Norge

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i ditt marked? Det kan være på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå kan Innovasjon Norge være et alternativ. De gir etablerertilskudd til grundere som gjør noe andre ikke har gjort før deg. Å slippe gjennom nåløye og få økonomisk hjelp herfra er imidlertid svært vanskelig og er derfor noe svært mange ikke engang prøver på. 

Størrelsen på midlene som kan fås gjennom soft-funding er imidlertid begrenset. Eksempelvis vil man fra Innovasjon Norge i startfasen få maksimalt 100 000 kroner, mens man gjerne ikke vil få mer enn omlag 25 000 kroner fra de mindre tilskuddsordningene. Denne kapitalen er som du skjønner svært liten i forhold til det totale behovet. Alle entreprenører trenger derfor også ytterligere finansiering.


SND

I Norge er også SND et alternativ med sine ulike etablerer-stipender.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss