Domene og webhotell fra OnNet.no

Selv om styres primære oppgave og ansvar er å oppfylle aksje- og allmennaksjelovens bestemmelser, er dette ikke tilstrekkelig for å få et velfungerende styre. Styret skal ikke bare ivareta eiernes interesser. De trenger også et godt samarbeid med daglig leder, hvor styret og daglig leder har en klar oppgave og ansvarsfordeling. Samtidig som de må ivareta interessene til alle andre interessenter som kan ha interesse av å påvirke bedriftens fremtid.

Selskapets styringsfilosofi

En modell vi kan benytte oss av for å avklare styrets funksjon og styringsprinsipper er Reiar Ness (2002) sin modell for selskaps styringsfilosofi. En modell som definerer styrets rolle og oppgaver i forhold til to sentrale dimensjoner:

  1. Planleggingsinnflytelse: innflytelse på utvikling og fastleggelse av strategi og planer
  2. Kontrollinnflytelse: innflytelse og kontroll av sentrale prosesser i selskapet

Setter vi disse to dimensjonene i et diagram kan vi definere 3 posisjoner et styre kan ta.

styringsfilosofi

Reiar Ness (2002) forklarer disse tre styreposisjonene slik:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss