Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 2 av 11 artikler om Politikk

Anarkisme er det politiske syn som går ut på at det ikke er behov for noen stat i det hele tatt. Staten anses som både unødvendig og umoralsk, og anarkister hevder at samfunnet bare vil fungere på en hensiktsmessig måte dersom staten opphører å eksistere, med alle dens maktorganer. Istedenfor bør samfunnet organiseres gjennom frivillige sammenslutninger av individer.

Anarkisme, sosial og politisk teori og bevegelse som hevder individenes rett til uinnskrenket selvstendighet, økonomisk, sosialt og politisk, og bekjemper enhver form for herredømme over andre mennesker.

Ifølge anarkismen bør hvert menneske leve sitt liv som det selv vil, fullstendig uten noen form for uønsket innblanding fra andre. De hindringer som staten legger i veien for menneskelig aktivitet – lover, regler, forbud osv. – er kun skadelige og har aldri noen positiv effekt. En del anarkister vil også hevde at de tjenester kun staten tradisjonelt sett tilbyr – politi, rettsvesen og militærvesen – vil bli bedre ivaretatt av private firmaer.

Andre anarkister vil hevde at det i et anarkistisk samfunn ikke vil være behov for politi- og rettsvesen i det hele tatt; de hevder at reelt sett finnes det ikke interessekonflikter mellom mennesker, siden menneskeheten egentlig er en stor organisme og hvert enkelt menneske kun er en del av denne organismen.

Kilder:

 • https://snl.no/anarkisme
 • https://no.wikipedia.org/wiki/Anarkisme
 • http://filosofi.no/politikk/anarkisme/
Du leser nå artikkelserien: Politikk

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << PolitikkKonservatisme >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Politikk
 • Anarkisme
 • Konservatisme
 • Fascisme
 • Liberalisme
 • Sosialisme
 • Kapitalisme
 • Velferdsstat
 • Demokrati
 • Politiske partier
 • Valgordningen i Norge
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.