Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 3 av 12 artikler om Politikk

Lese tid (240 ord/min): < 1 minutter

Anarkisme er en politiske ideologi som sier ut på at det ikke er behov for noen stat i det hele tatt. Staten anses i denne ideologien som både unødvendig og umoralsk. For at samfunnet skal fungere på en hensiktsmessig måte må staten opphøre å eksistere, med alle dens maktorganer, mener anarkistene. I følge anarkistene bør samfunnet organiseres gjennom frivillige sammenslutninger av individer.

Anarkismen representerer en ideologi som sier at individer har en rett til uinnskrenket selvstendighet, både økonomisk, sosialt og politisk. Anarkismen bekjemper enhver form for herredømme over andre mennesker.

Ifølge anarkismen bør hvert menneske leve sitt liv som det selv vil, fullstendig uten noen form for uønsket innblanding fra andre. De hindringer som staten legger i veien for menneskelig aktivitet – lover, regler, forbud osv. – er kun skadelige og har aldri noen positiv effekt. En del anarkister vil også hevde at de tjenester kun staten tradisjonelt sett tilbyr – politi, rettsvesen og militærvesen – vil bli bedre ivaretatt av private firmaer.

Andre anarkister vil hevde at det i et anarkistisk samfunn ikke vil være behov for politi- og rettsvesen i det hele tatt; de hevder at reelt sett finnes det ikke interessekonflikter mellom mennesker, siden menneskeheten egentlig er en stor organisme og hvert enkelt menneske kun er en del av denne organismen.

Kilder:

Du leser nå artikkelserien: Politikk

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << IdeologiKonservatisme >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Politikk
 • Ideologi
 • Anarkisme
 • Konservatisme
 • Fascisme
 • Liberalisme
 • Sosialisme
 • Kapitalisme
 • Velferdsstat
 • Demokrati
 • Politiske partier
 • Valgordningen i Norge
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.