Intervjumetoden

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Dybdeintervju – enkelt intervju

Dybdeintervju (intensive intervjuer) er et intervju med en person av gangen om et nærmere definert problem.

Kvantitative intervjumetoder (undersøkelser)

De kvantitative intervjumetodene er de mest brukte datainnhentingmetodene for å hente inn kvantitative primærdata i form av verbale utsagn gjennom bruk av spørreteknikker.