Domene og webhotell fra OnNet.no

Den viktigste årsaken til at enhver seriøs virksomhet bør være tilstede på de sosiale mediene deres kunder benytter skyldes den store nettverksverdien sosiale medier har.

Hva er nettverksverdi?

Begrepet nettverksverdi brukes til å vurdere og sammenligne nettverk. Nettverksverdien er et teoretisk mål på:

“hvor verdifullt et nettverk er”

Verdien er ikke brukt i praksis, men den kan brukes som en referanse når man sammenligner lignende nettverk.

Hvordan nettverksverdi oppstår kan enklest illustreres gjennom et eksempel. Publiserer du noe på din sosiale profil som en annen person deler til sine 500 venner i sitt sosiale nettverk, og 2 av dem finner dette innholdet så interessant at de selv deler det til sine 500 venner. Du har nå plutselig nådd hele 1500 potensielle kunder som igjen vil fortsette å dele og kommentere dette innholdet. Alt dette skjer uten at du selv trenger å bruke noe som helst penger på dette etter at innholdet er produsert og publisert på din sosiale profil. Dette kalles nettverksverdi.

Hva avgjør nettverkverdien?

Nettverkverdien er et uttrykk for hvilket resultat vi oppnår gjennom å delta aktivt i nettverket. Nettverkverdien, dvs. resultatene, vi får er påvirket av en rekke forhold. De viktigste forholdene som avgjør nettverkverdien er:

 • Samarbeidet mellom deltakerne
 • Konkurransen mellom deltakerne og nettverkene
 • Konfliktnivået mellom deltakerne
 • Tilliten mellom deltakerne
 • Læringen, kollektivt og individuelt.
 • Styringen av den kunnskapen som utvikles i samarbeid
 • Synergieffektene som oppnås

Jo mer aktiv deltakerne i nettverket er og jo bedre arbeidsmiljøet i nettverket er, jo høyere blir også nettverkverdiene. Det samme gjelder når konkurransen mellom deltakerne og nettverkene er høy, forutsatt at konfliktnivået holdes nede.

For at nettverkverdier skal kunne oppstå må deltakerne i nettverket ha tillit til hverandre. Jo høyere tilliten er, jo høyere blir også nettverkverdiene normalt. Andre forutsetninger for å oppnå høy nettverkverdier er at nettverket er en lærende organisasjon som lærer av sine feil og suksesser og bruker denne lærdommen til å oppnå fremtidig vekst. For å oppnå dette kreves det samtidig en god styring av den kunnskapen som utvikles i samarbeidet.

Ligger alle disse forholdene til grunn kan vi oppnå høye nettverkverdier gjennom å utnytte styrken og synergieffektene nettverket gir.

Kommunikasjonsnettverk og sosiale nettverk

Kaufmann og Kaufmann (2010) definerer et kommunikasjonsnettverk som en:

«fellesbetegnelse for ulike typer sosiale og organiserte nettverk for å formidle og utveksle informasjon»

Sosiale nettverk eksisterer for at medlemmene skal kunne knytte mer eller mindre varige relasjoner seg i mellom, og på den måten oppnå en høyere verdi (Aalen, 2013) enn det som er mulig alene.

Relasjonene som kobler medlemmene sammen er felles hobbyer og interesser, delte erfaringer, jobbsammenheng, slektskap, vennskap og lignende. Medlemmer av et nettverk er ikke bare enkeltpersoner. De kan like godt være en bedrift, en organisasjon eller andre definerbare enheter, f.eks. et digitalt sosialt nettverk.

For en bedrift vil f.eks. Facebook skape verdi gjennom alle kundene som kan nås. Verdien til den enkelte følgeren til bedriften blir dermed avhengig av om bedriften klarer å engasjere følgerne sine, slik at følgerne sprer budskapet til bedriften ved hjelp av kommentarer, deling og likes.

Hvordan beregne nettverksverdien?

Det finnes flere formler for beregning av nettverksverdi:

 • Sarnoffs lov (1940)
 • Metcalfe lov (1993)
 • Reeds lov (1999)
 • Beckstroms lov (2009)

Alle disse formlene er basert på størrelsen av nettverket, med unntak av Beckstroms lov som tar hensyn til nytte og kostnader ved transaksjoner mellom brukerne i nettverket (Line Barkved, 2016).

Sarnoffs lov

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.