Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

Beskyttet innhold!

agenturer.no

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Hvorfor tegn et abonnement: Som medlem får du tilgang til denne og over 2.600 andre fagartikler. Samt over 200 artikkelserier du kan lese sammenhengene som en lærebok. Med over 4 millioner sidevisninger var eStudie.no Norges mest leste e-læringsportal ifjor.

Pengene tilbake garanti! Vi er så sikre på at du blir 100% fornøyd at vi gir deg en "pengene tilbake garanti". Skulle artiklene ikke leve opp til forventningene dine kan du kansellere årsabonnementet innen 24 timer etter at du tegnet det og få tilbake pengene dine.

Tegn abonnement!
    Denne artikkelen er del 28 av 42 artikler om Innovasjon

    Denne artikkelen er del 1 av 12 artikler om Produktutvikling

For å vise hvordan innovasjonsprosessen kan legges opp vil jeg i resten av denne artikkelserien gå igjennom hvordan produktutviklingen normalt gjennomføres. Dette gjøres fordi de samme prinsippene stort sett også gjelder for alle andre innovasjoner også, enten de er radikale eller inkrementelle.

Definisjon >> Produktutvikling

Med produktutvikling menes:

Prosessen med å finne ut om en ide er kommersielt lønnsomt og gjøre om denne ideen til et ferdig produkt (eller tjeneste) virksomheten kan tilby sine kunder.

Å utvikle nye produkter og få den introdusert og brakt til vekst- og modningfasen tar tid, gjerne flere år. Det er derfor viktig med kontinuerlig produktutvikling av lansering av nye produkter ved jevne mellomrom, slik at virksomheten alltid har nye vekst-produkter som kan fungere som “stjerne” og “melke-ku” i virksomhetens portofoliomatrise i fremtiden.  

Produktutviklingstrategien bør samles i en PIC-plan som fungerer som et rammeverk for denne produktutviklingen.

Det finnes mange former for produktutvikling og de fleste produkter har rom for forbedring på ulike måter. Produktutvikling vil ikke nødvendigvis si at virksomheten utvikler et helt nytt produkt fra grunnen. I de aller fleste vil de være snakke om produktforbedringer og produktutvidelser. For eksempel kan det være snakk om:

 • Å tillegge produktene nye egenskaper; dette dreier seg om å tillegge det eksisterende produktet allsidighet eller emosjonell verdi i form av nye egenskaper. Eksempler på dette kan være skijakke med innebygd skredsøker, Nike Plus joggesko som i kombinasjon med iPod registrerer treningsøkten, eller “rullesko”.
 • Produktlinjeutvidelse; dvs å lage forskjellige pakningsstørrelser, bruke det samme merkenavnet i nye produkter, eller selge det samme produktet i ulik form (smak, farge, osv). Eksempler på dette kan være Stabburets Grandiosa i utallige smaker og størrelser, Tines Litago som nå har kommet i flere forskjellige smaker enn de tradisjonelle sjokolade og jordbær, merkenavnet Solo som blir brukt i både brus og is, og sjokoladen Smash som nå finnes i pose-, bar- og platestørrelse.
 • Produktlinjefornyelse; her tilbyr man en ny generasjon produkter som er mer miljøvennlige, har bedre ytelse eller fokuserer på estetikk og brukervennlighet. Eksempler på dette kan være H&Ms Organic Cotton-kolleksjon, de ulike generasjonene av Apple iPod og de nye oppvasktablettene som man slipper å fjerne emballasjen på (dette er både miljøvennlig og brukervennlig).

Det er svært viktig at virksomhetens produktutviklingstrategi blir gjennomført på en systematisk og kontrollert måte (ikke for mange forandringer på en gang), slik at utviklingsstrategiene ikke virker mot sin hensikt ved å forvirre kundene. Dette blir kalt for kognitiv dissonans.

Hvorfor produktutvikling?

Årsaken til at produktutvikling er viktig for enhver virksomhet skyldes at teorien produktets livssyklus har lært oss at alle produkter har en begrenset levetid, ihvertfall i sin opprinnelige form.

Siden vi vet at alle produkter har en begrenset levetid og at lønnsomheten vanligvis faller jo lenger ut i livssyklusen produktet kommer, jo viktigere er det å utvikle nye produkter som kan erstatte de gamle. Hvordan produktets livssyklus normalt forløper komme jeg tilbake til i neste artikkel.

Produkt sortimentets sammensetning

Ideelt sett bør en bedrift ha produkter i hvert stadium av livssyklusen for å sikre en jevn lønnsomhetsutvikling.

Krever gode ideer og en løpende dialog med kundene

Den mest kritiske suksessfaktoren i arbeidet med å utvikle nye produkter som tilfredsstiller morgendagens krav og forventninger er ideene og den løpende dialogen med kundene under hele prosessen.

Uten gode ideer om hvordan disse behovene, ønskene og preferansene kan dekkes, er det umulig å realisere ønsket om å lage et nytt suksessprodukt. Og siden det ikke er egne behov, krav eller forventinger som skal oppfylles, men kundens er det påkrevd at man tar kunden med i prosessen.

F. Selnes (1991) og R. G. Cooper (1993) sier at de mest kritiske suksessfaktorene for et nytt produkt er:

 • Nyhetgraden for kunden
 • Grad av markedsorientering (nasjonalt og internasjonalt)
 • Markedskompetanse
 • Vekstmarked
 • Offensiv strategi
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Rapporter en feil, mangel eller savn

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Innovasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Radikal innovasjon i etablert virksomhetProduktutvikling trinnene >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Hvorfor trenger vi innovasjon?
 • Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)
 • Innovasjonsteorier
 • Innovasjonsformer (Radikal og inkrementell innovasjon)
 • Innovasjonstyper
 • Adopsjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessens hastighet/utvikling
 • Produktets livssyklus
 • Innovation Managment
 • Risiko ved innovasjon
 • Åpne og lukkede innovasjonsprosesser
 • Innovasjonsmodeller
 • Grunnforskning og anvendt forskning
 • Lean – Startup
 • Gründer / entreprenør
 • Innovasjonsinkubator
 • Innovasjon krever systemanalytisk tenking
 • Medarbeiderdrevet innovasjon
 • Organisasjonsstruktur og innovasjon
 • Organisasjonskulturens betydning for innovasjon
 • Arenaer for medarbeiderdrevet innovasjon
 • Incitament for å skape innovasjon
 • Kreativ utviklingsgruppe
 • “Hit spots”
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Produktutvikling
 • Produktutvikling trinnene
 • Ideprosessen – starten på en ny innovasjon
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Innovasjonkilder : – Jakten på den gode ideen!
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Prototype
 • Produktutvikling og markedsføring
 • Implementeringsprosessen
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)
 • Endringsmotstand
 • Immaterielle rettigheter
 • Du leser nå artikkelserien: Produktutvikling

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Produktets livssyklus >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Produktutvikling
 • Produktets livssyklus
 • Produktutvikling trinnene
 • Ideprosessen – starten på en ny innovasjon
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Prototype
 • Produktutvikling og markedsføring
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)