Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 15 av 27 artikler om Innovasjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 1 av 10 artikler om Produktutvikling
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


For å vise hvordan innovasjonsprosessen kan legges opp vil jeg i resten av denne artikkelserien gå igjennom hvordan produktutviklingen normalt gjennomføres. Dette gjøres fordi de samme prinsippene stort sett også gjelder for alle andre innovasjoner også, enten de er radikale eller inkrementelle.

Definisjon >> Produktutvikling

Med produktutvikling menes:

Prosessen med å finne ut om en ide er kommersielt lønnsomt og gjøre om denne ideen til et ferdig produkt (eller tjeneste) virksomheten kan tilby sine kunder.

Hvorfor produktutvikling?

Årsaken til at produktutvikling er viktig for enhver virksomhet skyldes at teorien produktets livssyklus har lært oss at alle produkter har en begrenset levetid, ihvertfall i sin opprinnelige form.

Siden vi vet at alle produkter har en begrenset levetid og at lønnsomheten vanligvis faller jo lenger ut i livssyklusen produktet kommer, jo viktigere er det å utvikle nye produkter som kan erstatte de gamle. Hvordan produktets livssyklus normalt forløper komme jeg tilbake til i neste artikkel.

Produkt sortimentets sammensetning

Ideelt sett bør en bedrift ha produkter i hvert stadium av livssyklusen for å sikre en jevn lønnsomhetsutvikling.

Krever gode ideer og en løpende dialog med kundene

Den mest kritiske suksessfaktoren i arbeidet med å utvikle nye produkter som tilfredsstiller morgendagens krav og forventninger er ideene og den løpende dialogen med kundene under hele prosessen.

Uten gode ideer om hvordan disse behovene, ønskene og preferansene kan dekkes, er det umulig å realisere ønsket om å lage et nytt suksessprodukt. Og siden det ikke er egne behov, krav eller forventinger som skal oppfylles, men kundens er det påkrevd at man tar kunden med i prosessen.

F. Selnes (1991) og R. G. Cooper (1993) sier at de mest kritiske suksessfaktorene for et nytt produkt er:

 • Nyhetgraden for kunden
 • Grad av markedsorientering (nasjonalt og internasjonalt)
 • Markedskompetanse
 • Vekstmarked
 • Offensiv strategi

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Innovasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << “Hit spots”Produktets livssyklus >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Innovasjonsformer
 • Innovasjonstyper
 • Åpne og lukkede innovasjonsprosesser
 • Innovasjonsprosessen og innovasjons modeller
 • Innovation Managment
 • Adopsjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessens hastighet/utvikling
 • Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)
 • Gründer / entreprenør
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Kreativ utviklingsgruppe
 • “Hit spots”
 • Produktutvikling
 • Produktets livssyklus
 • De enkelte trinn i produktutviklingen
 • Ideprosessen
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Innovasjonkilder : – Jakten på den gode ideen!
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Produktutvikling og markedsføring
 • Implementeringsprosessen
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)
 • Du leser nå artikkelserien: Produktutvikling

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  Produktets livssyklus >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Produktutvikling
 • Produktets livssyklus
 • De enkelte trinn i produktutviklingen
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Produktutvikling og markedsføring
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)