Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 7 av 35 artikler om Viral markedsføring

For at en viral strategi skal bli vellykket er det fem hovedkriterier som må tilfredsstilles.

Innholdsfortegnelse

Ide

Først og fremst må vi ha noe å starte med, altså en idé som vi ønsker skal spre seg som en pest. Ideen er dermed det grunnleggende kriteriet for å kunne sette i gang en viral effekt. Det viktigste for ideen er at mottakerne må forstå budskapet i den.

Forståelse

Forståelsen av en idé bygger igjen på tre underliggende kriterier.

For det første må den vekke nysgjerrigheten til mottakeren, ved at han eller henne får en eller annen form for reaksjon. De mest effektive reaksjonene vi kan spille på er humor, mystikk eller spenning. Videre må mottakerne ha en forståelse av idéområdet. I tillegg vil den få bedre gjennomslag dersom mottaker stoler på eller respekterer avsenderen.

Ønske

Et annet kritere som må oppfylles er at de som har mottatt og forstått en idé, selv ønsker at den skal bli spredd videre. Ønsker de selv ikke at budskapet skal bli spredd vil de ikke spre budskapet selv og ingen viral effekt oppstår. Det er derfor viktig å snakke om noe folk bryr seg om, noe folk finner interessant og av verdi for sine sosiale omgivelser. Dette kan være forhold som fremstår som nyheter, humor, spenning, mystikk og lignende.

Et godt eksempel på bruk av humor i viral markedsføring finner vi i Procter & Gamble sin reposisjoneringskampanje for merkevaren Old Spice. Kampanjen består av mange korte, morsomme filmer beregnet på deling. Filmene hadde når jeg skrev denne artikkelen nådd over 40 millioner visninger på YouTube.

For at mottaker skal ha et ønske om å dele ideen videre, er humor den verdien som er lettest å spille på. Fordi det er helt opp til hver enkelt mottaker å spre ideen videre, er det selve innholdet som må være interessant og verdifullt.

Sosial tilhørighet og makt

Et annet kriterium som må oppfylles for å oppnå en viral effekt er at budskapet spiller på sosial tilhørighet og makt. Med dette menes at de som mottar budskapet selv tro at de vil styrke deres sosiale makt (omdømme, inntekt, vennskap) eller deres trygghet ved å spre dette budskapet.

Innsats

Til sist må den innsatsen som er nødvendig for å spre budskapet være mindre enn fordelene det gir å spre det. Konkurranser kan også fungere bra dersom deltakelse krever at deltakeren må dele innhold. Slike konkurranser kan bli sett på som en fordel, og da spesielt hvis man har noen intensiver på toppen, som å vinne relevante premier. Men konkurranser er ofte løsningen når man mislykkes viralt, og kan ses på som en siste utvei for å sette i gang en viral strategi.

For markedsførere som ønsker å utforske potensialet i viral markedsføring, er det viktig å stille seg følgende spørsmål:

 • Hvem kan jeg nå fram til med min kommunikasjon, hvis jeg bruker virale markedsføringsteknikker?
 • Hvem kan hjelpe meg med å spre min kommunikasjon?
 • Hvordan skal jeg utforme min kommunikasjon for at noen vil dele den med sine venner i sosiale medier?

En gyllen regel er at man må få trafikk fra flere steder på nettet, og ikke legge alle eggene i samme kurv.

Du leser nå artikkelserien: Viral markedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Positive og negative sider ved viral markedsføringSosial- og viral markedsplanlegging >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Viral markedsføring
 • To-steg hypotesen (Word Of Mouth / “jungeltelegrafen”)
 • Opinionsleder
 • Influencers og influencer marketing
 • Den virale spredningsprosessen
 • Positive og negative sider ved viral markedsføring
 • Hvordan bruke viral markedsføring som en del av markedsstrategien?
 • Sosial- og viral markedsplanlegging
 • Viral markedsplanlegging – Fase 1: Situasjonsanalyse
 • Viral markedsplanlegging – Fase 2: Målgruppe
 • The Social Technographics Profile
 • Viral markedsplanlegging – Fase 3: Valg av mål
 • Viral markedsplanlegging – Fase 4: Strategi og publiseringsplan
 • Publiseringsplan for sosiale medier (sosial markedsføring)
 • Viral markedsplanlegging – Fase 5: Budskap og verktøy
 • Viral markedsplanlegging – Fase 6: Implementering
 • Viral markedsplanlegging – Fase 7: Styring og kontroll
 • Det juridiske rammeverket for innholdsmarkedsføring
 • Hva kan jeg skrive om andre?
 • Hva gjør jeg hvis jeg blir utsatt for sjikane og ærekrenkelser?
 • Etisk standard for innlegg i sosiale medier
 • Hvorfor deler vi budskap med andre?
 • Delinger kan dekke fysiologiske- og trygghetsbehov
 • Delinger kan dekke sosiale behov
 • Delinger dekker behovet for nyheter og sladder
 • Nyheten må appellere til følelsene for å skape en viral effekt
 • Delinger dekker vårt behov for lett underholdning
 • Delinger kan dekke statusbehov og behov for selvrealisering
 • De sosiale mediene skaper vår identitet
 • FIRO (Fundamantal Interpersonal Relation Orientation) teori
 • Kommunikasjonsprosessen avgjør delingfrekvensen
 • Ønskede kommunikasjoneffekter i sosial markedsføring
 • Avsenderens betydning for delingsfrekvensen
 • Gjør det enkelt å dele
 • Belønn og oppfordr til deling
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.