Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Belønning regnes som en av de sentrale driverne av prestasjoner i salgsorganisasjoner og det som inspirerer selgerne til å levere gode resultater. Det er derfor viktig å utvikle et tilfredsstillende lønns- og belønningssystem for å sikre en fornøyd og effektiv salgsstyrke. Salgslederen bør av samme grunn bruke mye tid og ressurser på dette arbeide.

Kjennetegn

Gode lønns- og belønningssystemer kjennetegnes av hyppige tilbakemeldinger på kvaliteten på arbeidet og resultatene deres gjennom veloverveid bruk av korrekte incentivsystemer. Belønningssystemet bør legges opp slik at innsats og effektivitet/resultater er det som fører til belønning. Med belønning menes:

“alle former for økonomisk og ikke-økonomisk kompensasjon og incentiver”.


Fastlønn + incentiv virker best

Selgeren kan få en 100 % fast lønn, eller de kan for eksempel få 60 % fast lønn, pluss en bonus/incentiver ut ifra innsatsen i tillegg. Noen kan også ha 100 % fast lønn, men med incentiver og bonuser i tillegg. Å gi selgerne kun fastlønn eller provisjon er sjelden en god løsning. Den beste løsningen er normalt å finne en balanse mellom en fastlønn del og en provisjons eller bonus del. Eller rettere sagt: Mellom indre- og ytre belønning.

Fastlønn

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss