Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er ledelsestyrt innovasjon?

Når vi snakker om ledelsestyrt innovasjon mener vi:

“Innovasjon og bidrag til innovasjon som stammer fra lederens innovasjonsarbeid, og som ikke er knyttet til styring av FoU, co-creation, medarbeiderdrevet- og brukerdrevet innovasjon”

Lederen er i denne sammenheng styret, topp-ledelsen (grunderen / entrepenøren) og innovasjonsanvarlig hvis virksomheten har en dedikert person som har ansvaret for selskapets innovasjonsarbeid

Ledelsestyrt innovasjon er ikke et verktøy for å komme opp med revolusjonerende oppfinnelser eller disruptiv innovasjon, men et verktøy for å finne og treffe de riktige strategiske beslutningene for virksomhetens innovasjonskurs og innovasjonsstrategi. Mål og kurs som danner grunnlaget for virksomhetens påfølgende interne og eksterne innovasjon. Dvs. innovasjon i form av FoUco-creationbrukerstyrt og medarbeiderstyrte innovasjon. Denne tre-fase modellen kan illustreres slik:

ledelsestyrt innovasjon

Vi kan dermed si at ledelsestyrt innovasjon er første fase i en lengre innovasjonsprosess som involverer bruk av Fou, medarbeiderdrevet- og brukerdrevet innovasjon, i kombinasjon med co-creation i de påfølgende fasene.

Hvordan gjennomføres ledelsestyrt innovasjon?

Ledelsestyrt innovasjon gjennomføres alene av lederen og går normalt ut på å innhente og analysere sekundærdata gjennom skrivebordundersøkelser, intervjuer og observasjoner som danner beslutningsgrunnlaget for hvilke innovasjonsmål virksomheten setter seg og hvilken kurs som velges for å nå målet.

Sammenligner vi innovasjonsplanlegging med strategisk planlegging har ledelsestyrt innovasjon akkurat den samme funksjonen som en situasjonsanalyse har for forretningsplanen.

Forretningside, visjon og markedssituasjon

Virksomhetens forretningside, visjon og markedssituasjon er premissleverandørene for den lederstyrte innovasjonen.

Forretningsideen forteller hvem vi er, hva vi gjør og hvorfor vi gjør det, mens visjonen forteller hva vi ønsker å oppnå i fremtiden. Skal det være mulig å realisere denne forretningsideen og nå visjonen må alt virksomheten gjør og sier bygge opp under denne forretningsideen for å sikre en stabil kurs mot visjonen. Dette gjelder også innovasjonsarbeidet.

Sier forretningsideen at man er et flyselskap og har som visjon å være verdens ledende flyprodusent, er det en dårlig strategi å fokusere innovasjonsarbeidet på hvordan selskapet kan lage smartere mobiltelefon som bygger på en revolusjonerende teknologi ingen andre mobiloperatører benytter. Dette fordi å være en produsent av mobiltelefoner ikke har noe å gjøre med dagens virksomhetsfelt som er å være verdens ledende flyselskap og det finnes ingen synergieffekter mellom disse to virksomhetsfeltene. Selv om mobiltelefon ideen skulle være aldri så bra og revolusjonerende passer den ikke inn i innovasjonsstrategien til et flyselskap. Vi må derfor alltid ta utgangspunkt i selskapets forretningside og visjon når vi skal legge kursen for virksomhetens innovasjonsarbeid og arbeide med lederstyrt innovasjon.

Dernest må vi se oss rundt. Hvordan ser dagens situasjon ut? Hva gjør vi bra og hva gjør vi mindre bra? Hvor ligger det største forbedringspotensialet? Hva gjør konkurrentene og hva mener kundene? Tjener vi penger eller taper vi både markedsandeler og penger daglig? Selv om det er viktig å ta utgangspunkt i dagens forretningside og visjon, kan ikke glemme dagens markedssituasjon heller når vi skal legge premissene for innovasjonsprogrammet. Alt innovasjonsarbeid tar tid, krever kompetanse og koster masse penger. Ikke bare må vi ta hensyn til dette når vi skal starte innovasjonsprosessen, men vi må også ta hensyn til konkurransesituasjonen og produktet eller tjenestens plass i produktets livssyklus slik at vi har det nye produktet eller tjenesten klar når kunden ønsker det. Timing er essensielt i all innovasjon.

Forretningsideen, visjonen og markedssituasjonen er derfor premissleverandør for alle innovasjonsprosesser. 

5 grunnformer for lederstyrt innovasjon

Det finnes fem grunnformer for lederstyrt innovasjon:

  1. Trendstyrt innovasjon
  2. Konkurrentstyrt innovasjon
  3. Teknologistyrt innovasjon
  4. Kompetansestyrt innovasjon
  5. Ressursstyrt innovasjon

Disse fem grunnformene for lederstyrt innovasjon kan forklares slik:

Trendstyrt innovasjon

Dagen idag er en forlengelse av gårsdagen og morgendagen vil være en forlengelse av dagen idag. Slik har det alltid vært og slik kommer det alltid til å være. Vi kan derfor bruke de gjeldende trendene i samfunnet til å spå om morgendagens utvikling til en viss grad.

Trendstyrt innovasjon vil si:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.