Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 8 av 40 artikler om Digital markedsføring >> SEO

    Denne artikkelen er del 5 av 5 artikler om Direkte markedsføring

I denne artikkelen vil vi gå igjennom:

Hva er en landingsside?

Hva vi legger i begrepet landingsside er avhengig av om vi prater med en direkte markedsfører eller en search engine optimizer (SEO).

Prater du med en direkte markedsfører er en landingsside:

“En nettside som er laget for å presentere et tilbud med en “call to action” som skal gi virksomheten en umiddelbar respons fra den som leser siden”.

Målet er med andre ord å presentere et salgstilbud med en mulighet til å benytte tilbudet ved et klikk e.l. Alle forstyrrende elementer er derfor fjernet fra denne siden som kun har et formål, nemlig å skape en umiddelbar handling (action), også kalt konverteringsgrad.

Snakker du med en SEO spesialist vil de si at en landingsside er:

”Den siden som skal komme opp på førstesiden i søkeresultatene til søkemotorene (SERP) når noen søker på et av dine søkeord eller søkeuttrykk.”

Det finnes med andre ord mange ulike typer landingssider som brukes i ulike sammenheng. Et grunnleggende skille er å skille mellom:

 1. Kampanjesider – Landingssider som utvikles for spesifikke kampanjer og produkter for å generere høyest mulig konverteringsgrad. Slike landingssider ligger gjerne på egne sub-domer og er utilgjengelig gjennom den vanlige navigasjonsstrukturen til nettstedet. Landingssidene for kampanjer kan kun nås gjennom direkte link fra en ekstern kilde. F.eks. fra Google, Facebook eller en e-postkampanje. 
 2. Temasider – Landingssider som kan nås gjennom nettstedets ordinære navigasjonsstruktur og som utvikles som en startside for et tema med mange underliggende sider som tar for seg mer detaljerte sider av dette temaet. Dette er landingssider som f.eks. eStudie.no benytter seg av.
 3. Vanlige hjemmesider – også de vanlige hjemmesidene må søkemotoroptimaliseres for de søkeordene og søkeuttrykkene de skal bli funnet på. Spesielt viktig er det at du tenker igjennom dette når du har flere sider som omhandler omtrent den samme siden, slik at du sørger for at den ønskede siden blir indeksert på dette søkekriteriet og ikke noen av de lignende sidene.

Hva skiller en vanlig nettside og en dedikert landingsside?

Når vi sammenligner vanlige hjemmesider med dedikerte landingssider er det enkelt å se hvorfor en dedikert landingsside skaper flere leads, henvendelser og kunder fra dine kampanjer enn en tradisjonell nettside. En dedikert landingsside har kun et formål, nemlig å skape en konkret handling fra de som kommer til siden, mens en vanlig nettside normalt har flere formål.

dedikert-landingsside-vs-vanlig-hjemmeside

Vanlig nettside

En vanlig nettside:

 • har flere formål
 • har flere budskap
 • har flere lenker/mye navigasjon
 • skal tilfredstille behovene til flere segment/målgrupper (tenk: nye kunder, eksisterende kunder, leverandører, samarbeidspartnere, ansatte)
 • skal gi brukeren mulighet til å ta flere handlinger
 • ikke er optimalisert for konverteringer og den spesifikke kampanjen som kjøres.

En dedikert landingsside

En dedikert landingsside:

 • er skreddersydd trafikkilden eller kampanjen
 • har ett formål
 • kommuniserer ett budskap
 • har én Call-to-action
 • skal tilfredstille behovene til ett segment/målgruppe (om gangen)
 • gir brukeren muligheten til å kun ta én handling
 • er enkle å A/b-teste for å maksimere konverteringsraten

Hemmeligheten til landingssider som virkelig funker er å gi kundene all den informasjonen de trenger for å treffe en beslutning på en enkelt side.

Siden en landingsside er en side som er optimalisert for å skape en handling (call-to-action), bør vi alltid lage en dedikert landingsside til all betalt annonsering for å kunne måle effekten av kampanjen og oppnå en høyest mulig konverteringsgrad gjennom å lage en nettside som kun fokuserer på å få leads og kunder til å utføre den ene ønskede handlingen vi ønsker at de skal utføre og ikke noe annet.

Ulike typer dedikerte landingssider

Når det kommer til hvilke typer dedikerte landingsside som finnes, så er stopperen her også kun kreativiteten, men i et forsøk på å gjøre dette oversiktlig kan vi dele disse opp i 3 kategorier, der en nok er litt kontroversiell.

1. Opt-in-sider eller landingssider for leadsgenerering

Enkle sider der hensikten er å få fatt i dine potensielle kunder sin kontaktinformasjon slik at du kan følge de opp.

Eksempelet over er en av konverteringsbloggen.no sine opt-in landingssider der de bytter en verdifull PDF med 10 lovlige markedsføringsverktøy mot kontaktinformasjonen til den besøkende. Dette er et vinn-vinn for begge parter og en velbrukt content marketing strategi.

Vi gir bort noe av verdi, får en lead og demonstrerer at vi (forhåpentligvis) har peiling. Du får nyttig og relevant innhold uten noen økonomiske forpliktelser og kan ta en beslutning i ro og mak om det er verdt å høre på oss eller ikke (konverteringsbloggen.no).

2. Click-through-sider

Click-through-sider er dedikerte landingssider der den hensikten er å utdanne brukeren og få han til å klikke seg videre eller «gjennom» til neste side.

De er ofte brukt i salgstrakter/funneler der du leder brukeren gjennom flere steg eller mikro-forpliktelser slik at det ikke blir overveldende, men håndterbart.

Små baby-steg-for-steg mot det endelige målet. 

3. Salgssider

(Her vil nok de lærde strides om en salgsside faktisk er en landingsside eller ikke… Fair enough… Det har jeg ikke noe behov for å krangle om, men jeg tar de med her siden slike sider bare blir mer og mer vanlig + at man ofte bruker samme type verktøy for å bygge de).

Salgssider er korte eller lengre sider der hensikten er, som navne tilsier, å få brukeren til å kjøpe et produkt eller en tjeneste.

Lengden på siden avhenger av hvor varm eller kvalifisert trafikken du sender til siden er, hvor godt de kjenner produktet du selger og hvor stor forpliktelse eller risiko det er for brukeren i å gjennomføre den handlingen du ønsker de skal ta. 

Hvorfor gir dedikerte landingssider bedre effekt?

Grunn 1: Fordi dedikerte landingssider har høyere gjennomgående relevans

Når noen kommer til en nettside har du i snitt mellom 10-20 sekunder på deg til å overbevise den besøkende om at nettstedet er verdt tiden til den besøkende. Siden vi kan skreddersy og tilpasse den dedikerte landingssiden etter annonsen eller trafikkilden gir det deg muligheten til å skape en større gjenkjennelseseffekt enn en vanlig nettside kan gi. Dette gjelder både grafisk, kontekstuell og i forhold til budskapet slik at du får en høyere gjennomgående relevans som igjen forbedrer konverteringsraten (konverteringsbloggen.no).

Konverteringsgraden, også kalt konverteringsraten, er rett og slett bare en prosentandel av de besøkende som utfører ønsket handling.

Fargene blir tatt opp igjen, budskapet er det samme og bildebruken er konsekvent = Høy gjennkjennelseseffekt og gjennomgående relevanse.

Grunn 2: Fordi dedikerte landingssider er spesifikke og ikke generelle

Igjen, de aller fleste nettsider er generelle fordi de må tilfredsstille behovene til flere brukersegment, mens en dedikert landingsside lages utelukkende for å oppnå en ønsket handling fra en bestemt målgruppe og ikke folk generelt. Dette gjør det enklere å lage en mer relevant side for målgruppen, få deres interesse og utvikle et ønske om å gjøre en ønsket handling gjennom å dekke deres informasjonsbehov og gi dem en grunn til å handle nå. Noe som medfører at du får en langt høyere konverteringsgrad fra en dedikert landingsside enn fra en vanlig nettside.

Grunn 3: Fordi brukeren kun kan ta èn konkret handling

Alt på landingssiden er designet rundt å få brukeren til å utføre en bestemt handling (Call-to-Action (CTA)). Ikke 10, ikke 4, ikke 2. Men 1.

En hjemmeside med 50 linker har en “oppmerksomhetsrate” på 2 %. En landingsside med ett – 1 – budskap og en CTA har tilsvarende en rate på 100 %. Det handler kort og godt om å få flest mulig til å utføre ønsket handling. Vi gir ikke andre alternativer! Dette øker konverteringen dramatisk…hvis du gjør det riktig. 

Alt som støtter opp under denne ene hensikten får være med på siden, alt som er distraksjoner er overflødig og skal vekk (konverteringsbloggen.no).

landingsside

Gjør en vanlig nettside til en landingsside

Når vi skal velge ut en eksisterende nettside som landingsside for et søkeord eller søkeutrykk må vi optimalisere denne nettsiden for nettopp dette søkeordet eller søkeuttrykket.

Har du flere nettsider som omhandler det samme søkeordet bør du velge den nettsiden som:

 • Innholder den informasjonen som best beskriver nøkkelordet og som inneholder den informasjonen du tror søkerne på Internett leter etter når de søker på dette søkeordet.
 • Ligger nærmest root. Dvs. høyst i filstrukturen, da Google vektlegger dette når de skal rangere nettstedene.
 • Inneholder flest ord. For maksimal score bør landingssiden inneholder mer enn 500 ord. Google vektlegger sider med mange ord fremfor sider med få ord.
 • Har den høyeste keyword density, da dette er en av de enkeltfaktorene Google legger stor vekt på i sine innholdsanalyser.

Har du flere potensielle landingssider, anbefaler vi at du sjekker hvilken rangering de ulike landingssidene har i Google i dag på det søkeordet du ønsker å optimalisere siden mot. Velg så den siden som har den høyeste rangeringen i dag. Dette er antagelig den siden som det er enklest å optimalisere for en nr. 1 plassering i SERP (Search Engine Result Page).

Slik skriver du en effektiv landingsside

Sett deg inn i brukerens informasjonsbehov

Sett deg et klart mål for landingssiden: – Hva skal vi oppnå med landingssiden? At noen skal registrere seg, be om mer info, kjøpe noe eller hva? 

Når dette er avklart et neste utfordring å sette seg inn i kundens ståsted. Hvilket informasjonsbehov, interesser, holdninger, krav og ønsker har de? Og viktigere: – Hva gjorde at de kom til denne landingssiden? Hvilke forventninger har de? Dette er viktig å få avklart, da det viktigste er at landingssiden må oppfattes som relevante for dem i forhold til hvorfor de kom til landingssiden. Veien ut og tilbake til nye søk er kort.

Maks 3 søkeord per landingsside!

Ikke prøv å knytt flere enn 3 søkeord til en landingsside. Jo flere søkeord du velger å knytte til en landingsside, jo vanskeligere er det å optimalisere denne landingssiden for søkemotorene. Følg derfor alltid denne tommelfinger regelen: MAX 3 SØKEORD PER LANDINGSSIDE. Det optimale er 1 nøkkelord per landingsside.

Lag en god overskrift

Å lage en god overskrift er halve jobben. Den må fange den besøkendes oppmerksomhet, interesse og utløse et ønske om å gjøre den ønskede handlingen (call-to-action). Overskriften må skrives for både menneskene som skal lese den og søkemotorene som skal indeksere og vise dem i relevante søk.

Skrive et godt innhold

Content is king heter det i SEO miljøer. Teksten på siden er absolutt det viktigste. Den må være relevant og dekke lesernes informasjonsbehov, samtidig som den vekker deres interesse så mye at det utvikles et ønske om å gjøre den ønskede handlingen.

For å hjelpe landingssiden til organisk (ikke betalt) rangering må det viktigste søkeordet gå igjen i teksten. Hvordan dette gjøres vil vi komme tilbake til.

BYGGE TILLIT

Tillit er en grunnleggende forutsetning for å lykkes med salg, også når det kommer til landingssider. Tillit kan bygges gjennom enkle grep som å oppgi firmainformasjon som organisasjonsnummer, besøksadresser og åpningstider.

Tillit kan også bygges dersom bedriften din er med i en bransjeorganisasjon, kan vise til annen dokumentert autorisasjon eller om dere har mottatt noen form for utmerkelser.  Få dette frem på landingssiden din.

Call – To – Action (CTA)

Landingssiden må være utformet målrettet for å lede til en konvertering. Det vil si lede til en ønsket handling, også kalt call-to-action (CTA). Dette gjøres ved å plassere en ønsket knapp for å bestille, kontaktskjema, tydelig telefonnummer e.l.

En konvertering kan være at den besøkende mottar et verdifullt innholdstilbud, i bytte mot å oppgi kontaktinformasjon. Et slikt innholdstilbud kan være en e-bok, rabattkode, reservere plass på et seminar eller en sjekkliste. Det er på landingssiden at selve byttehandelen foregår. Husk her at du må gi de besøkende noe verdifullt for å få noe tilbake fra dem. Oppfyller landingssiden ikke forventningene til de besøkende skjer det ingen konverteringer.

Her gjelder det å gjøre det enkelt for brukeren å ta neste steg. Gjør det derfor så enkelt som mulig å gjøre den ønskede handlingen.

Teste

Siste steg er å teste ulike varianter av landingssiden for å se hvilken landingsside som gir høyest CTA. Test gjerne med ulike overskrifter, ulike hovedbilder, ulike farger, plassering og størrelse på en knapp eller budskapet på knappen, og test alltid et element om gangen. Om du endrer flere element på en gang vet du ikke sikkert hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Hvor mange landingssider trenger du?

Hvor mange landingssider du trenger er avhengig av hvor mange søkeord du ønsker å bli funnet på. Jo flere søkeord du har, jo flere landingssider trenger du. Del antall søkeord på 3 og du får antall nødvendige landingssider.

Kilder:

 • http://www.konverteringsbloggen.no/landingssider/
Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> SEO

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Valg av søkeord til dine siderCall to action (CTA) skaper konverteringer og avgjør lønnsomheten >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Søkemotor
 • Søkemotoroptimalisering (SEO)
 • Søkemotormarkedsføring (SEM)
 • SERP : Hva vektlegger Google i sin rangering?
 • Før du starter SEO arbeidet (prosessen)
 • Slik får du ditt nettsted indeksert i Google
 • Valg av søkeord til dine sider
 • Landingsside
 • Call to action (CTA) skaper konverteringer og avgjør lønnsomheten
 • SEO mål og aviksanalyser
 • Arbeidsgangen i et SEO-prosjekt
 • On-Site SEO : Søkemotoroptimalisering av nettsiden
 • Domene påvirker søkemotorrangeringen (SEO)
 • SEO : Content is king – innholdet avgjør rangeringen i Google
 • SEO : Title og Meta Description er den viktigste SEO taggen
 • SEO : Nettsidens overskrift (h1/h6)
 • SEO : Alle bilder må ha en ALT-tag
 • SEO : Interne (inngående) og eksterne (utgående) lenker
 • SEO : Ankertekst må angis på alle linker
 • XML Site Map (nettsted kart)
 • Duplikatside
 • Meta-tags
 • Robots.txt
 • Responsiv design
 • 404 feilmeldingssider (File Not Found)
 • SEO : Mappe og filstruktur
 • Oppdater sidene jevnlig for å øke sidens ferskhet / nyhetsverdi
 • Slik øker du hastigheten til dine hjemmesider
 • SEO : Bruk av ikke-søkemotorvennlig teknologi
 • Skjult tekst og koblinger i nettsiden
 • Cloaking
 • .htaccess tips alle webmastere bør vite om
 • On-Site SEO tips for Topp 10 rangering i SERP
 • Off-Site SEO : Lenkebygging, lenkestrategi og lenkeprogram
 • Off-Site SEO : Lenkebygging for en Topp 10 SERP rangering
 • Off-site SEO : Hvordan få inngående lenker til et nettsted?
 • Off-site SEO : Hva må du IKKE gjøre i ditt lenkeprogram
 • Råd for lokal søkemotoroptimalisering
 • Hvordan sette VERDI på søkemotoroptimalisering (SEO)?
 • Unngå “sandboks” (svartelistning av Google)!
 • Du leser nå artikkelserien: Direkte markedsføring

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Call to action (CTA) skaper konverteringer og avgjør lønnsomheten
      Andre artikler i serien er: 
 • Direkte markedsføring
 • Direkte markedsføring består av 3 byggesteiner
 • Kundedatabasen er “hjertet” i all direkte markedsføring
 • Call to action (CTA) skaper konverteringer og avgjør lønnsomheten
 • Landingsside