Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er et team?

En prosjektgruppe kan ses på som et team. Et godt sammensatt og fungerende team øker sjansene for at prosjektet blir en suksess. Jan Terje Karlsen (2015) definerer et team som:

«en gruppe mennesker som arbeider sammen om felles måloppnåelse».

Et team er med andre ord et lite antall personer med komplementære ferdigheter som er forpliktet til et felles formål, ytelsesmål og tilnærming som de holder seg gjensidig forpliktet til å oppnå.

Hva forventes av prosjektmedarbeiderne?

Rent generelt kan vi si at vi alltid forventer at en prosjektmedarbeider skal:

  • Gjøre avtalt jobb
  • Bruke prosjektet i egen utvikling
  • Ta affære når ting ikke går riktig vei
  • Tilstrebe effektivt teamarbeid
  • Skape et godt samarbeidsklima og miljø

Små team gir bedre resultat enn store team

Små prosjektgrupper fungerer bedre en store. Antall medlemmer bør ligge mellom 2 og 25 medlemmer. Selvfølgelig er dette ikke noen absolutt regel, men et større antall skaper normalt samhandlingsproblemer.

Blir antall medlemmer i et team for stort, vil medlemmene gruppere seg i undergrupper innad i teamet. Et team med få deltakere vil takle individuelle, funksjonelle, og hierarkiske forskjeller slik at de går mot et felles plan og kan alle stå for eventuelle resultater. Store team kan møte problemer, for eksempel å finne nok fysiske arbeidsplasser og tid for møter med hele teamet. Et stort team fører også med seg restriksjoner, som for eksempel mengde eller masse/flokk atferd, som hindrer intensive synspunkter nødvendig for å bygge et team. Dette fører da til at medlemmene slår seg til ro med uklare formål som ofte blir satt av hierarkiske ledere. Sluttresultatet blir at teamet slutter seg til formell hierarki, struktur, strategi og prosedyrer (Katzenbach og Smith, 1993).

Sette sammen prosjektteamet (prosjektgruppen)

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.