Domene og webhotell fra OnNet.no

Det finnes mange former for risiko som må vurderes i en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Objektiv – og subjektiv risiko

Det er forskjell på hvordan fagekspertisen og allmuen bedømmer og forholder seg til risiko. Vi må derfor skille mellom:

  1. Objektiv risiko – risikovurderinger basert på anerkjent teori og metoder om risiko.
  2. Subjektiv risiko – vår egen subjektive bedømming av erfaringen.

Hvilke av disse en legger til grunn vil påvirke oppfattelsen av risikoen og beslutningene som blir truffet. Skillet mellom objektiv og subjektiv risiko er heller ikke krystallklart. Risiko er ikke en størrelse som kan måles vitenskapelig på samme måte som et skips lengde. Enhver oppfatning av risiko er dermed uttrykk for en vurdering, uavhengig av hvem som gjør den og metode som benyttes. (Brehmer, 1993).

Tre risikoformer

Er annet grunnskille er å skille mellom strategisk-, intern- og ekstern risiko.

riskoformer

  1. Intern risiko handler om risiko bedriften selv kan forutse og forebygge. Denne formen for risiko er altså kontrollerbar. Bedriften bør alltid forsøke å eliminere eller unngå slik risiko. Dette handler om ansatte og leders uautoriserte og uetiske handlinger. Herunder finnes også risiko for at rutiner i operasjonelle prosesser feiler. Slik risiko håndteres best med systemer av regler og retningslinjer.
  2. Strategisk risiko dreier seg om risiko som bedriften eller organisasjonen er villig til å ta. Her er det snakk om at risikoen gir en mulighet for at noe positivt skal skje og gi økt verdi for bedriften. I vurdering av strategisk risiko, handler det ikke om å fjerne eller eliminere risiko. Det handler om å ta riktig risiko. Eksempler på strategisk risiko kan være finansiellrisiko eller satsning i nye markedsområder.
  3. Ekstern risiko handler om risiko som kan oppstå utenfor organisasjonens rammer. Slike former for risiko har ofte bedriften svært liten mulighet til å påvirke. Dette kan for eksempel være endrede lovpålagte rammer, makroøkonomiske endringer, eller politisk kriser (Mikes, 2009).

Alle visjoner, mål, strategier og beslutninger må analyseres og vurderes opp mot disse tre risikoformene.

Strategisk risiko

Strategisk risiko dreier seg om:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.