Domene og webhotell fra OnNet.no

Under finner du en mal for hvordan en personvernerklæring kan/bør skrives. Denne personvernerklæringen er laget for å dekke informasjonsbehovet til generelle nettsteder og ikke hele virksomheten som helhet, da dette er varierer i større grad fra bransje til bransje og fra virksomhet til virksomhet.

Innholdsfortegnelse

Virksomhetsfelt og formål

Start med å angi hva denne personvernerklæringen omfatter og hva som er formålet med den. Omfatter personvernerklæringen både hvordan virksomheten og nettstedet samler inn og behandler personopplysninger skriver du dette.

eStudie har f.eks. valg å definere sitt virksomhetsfelt og formål slik:

“Denne personvernerklæringen gjelder for e-læringsportalen eStudie. Det vil si for nettsidene https://estudie.no og https://estudier.no. Personvernerklæringen forklarer deg hvilken informasjon vi samler inn om deg, hvorfor vi gjør det, hvordan vi bruker informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern”.

Hvem vi er

I denne seksjonen bør du legge inn nettstedets URL, navnet på firmaet og korrekt kontaktinformasjon, sammen med noen få ord om virksomheten.

Mengden informasjon er avhenger virksomhetens og nettstedets lokale eller nasjonale reguleringer. Virksomheten kan, for eksempel, måtte vise en fysisk adresse, en registrert adresse, eller virksomhetens organisasjonsnummer i enkelte land.

Behandlingsansvarlig

Oppgi hvem som er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene. Dette kan være en person eller en virksomhet med utgangspunkt i hvem som bestemmer formålet og hvordan opplysningene behandles. Hvis den behandlingsansvarlige har delegert myndighet, skal virksomheten oppgi hvem som har det daglige ansvaret, sier Datatilsynet.

I eStudie har vi angitt behandlingsansvarlig slik:

“Tropene Ltd ved ansvarlig redaktør for eStudie, heretter bare kalt eStudie, er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn og behandles via nettsidene eStudie.no og eStudier.no”.

Formål

Forklar med noen få ord hva som er formålet med behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsgrunnlag

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.