Prøv Norges rimeligste domene & webhotell tilbyder

Registrer et. no domene = kr. 99/år
Webhotell (nettsider + e-post) = kr. 99/år

agenturer.no

Selv om dydsetikk er den nyeste typen etikk har den røtter helt tilbake til Antikken. Dydsetikken hevder at en dyd er fundamentalt i moralen. Moralske dommer over karakteregenskaper ligger til grunn for moralske dommer over handlinger, hevder de.

Dydsetikk fokuserer på motivet eller retter sagt, dyden bak handlingen, fremfor å prøve å lage regler for hva som er moralske handlinger. I dydsetikken er en handling riktig hvis en moralsk dydig person ville ha gjort den.

Hva er en dyd?

dydsetikk

Moralske dyder er en gruppe med egenskaper som innehas av personer som har oppnådd en grad av moralsk modenhet. Eksempler på slike dyder kan være “rettferdighet”, “måtehold”, eller “barmhjertighet”. Egenskapen består i å forstå og være følsom ovenfor det som spiller en moralsk rolle i de enkelte situasjoner som en person kan stå ovenfor (Store Norske Leksikon).

Dydsetikken vil typisk mene at det ikke lar seg gjøre å formulere noen allmenngyldig regel (som det utilitaristiske prinsipp eller det kategoriske imperativ) som kan ta hensyn til alle forhold som kan være moralsk viktige. I stedet tenker mange dydsetikere seg at moral er noe som må læres gjennom erfaring. Dydsetikere kan ofte være uenige seg i mellom om hva som bør regnes som moralske dyder og hva disse dydene innebærer.

Sinnelagsetikk

Sinnelagsetikk fokuserer på sinnelaget eller motivet som ligger bak handlingen. En handling er etisk god hvis den springer ut av et godt sinnelag, hvis den har et godt motiv. Det er den handlende personen som må ut i fra egne tanker, vilje, og følelser vurdere motivet. Normen i sinnelagsetikken hentes fra den handlende person og de kvaliteter han/hun besitter. Hele personen må inn i synsfeltet, med tanke, vilje og følelser (Wikipedia).

Annonse:

Dydsetikk

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg
Annonse: