Series: Kunnskap

Hva er kunnskap, også kalt kompetanse og erfaringer? Vi går her igjennom begrepet og ser på hvordan kompetanse oppstår og brukes.

Forskningsperspektiver (Positivisme / hermeneutikk)

Forskningsperspektiver (Positivisme / hermeneutikk)

Denne artikkelen er del 1 av 7 artikler i om Forskningsperspektiv

Denne artikkelen er del 7 av 20 artikler i om Metode

Denne artikkelen er del 5 av 33 artikler i om Kunnskap

Denne artikkelen er del 6 av 16 artikler i om Forskningsprosessen

Denne artikkelen er del 21 av 22 artikler i om Filosofi & vitenskap

Dagens forskning paradigmer og forsknings praksis har sitt utgangspunkt i ett av følgende tre grunnleggende forskjellige forsknings perspektiv (måter å se virkeligheten på).

Les mer
matvaner

Sosialkonstruktivisme ( Sosiokulturell læringsteori )

Denne artikkelen er del 6 av 16 artikler i om Feilkilder

Denne artikkelen er del 13 av 46 artikler i om Læring

Denne artikkelen er del 8 av 22 artikler i om Filosofi & vitenskap

Denne artikkelen er del 7 av 33 artikler i om Kunnskap

Et sosiokulturelt læringssyn som bygger på en antakelse om at læring skjer gjennom sosial læring, og bygger på russeren Lev S. Vygotskys teorier og forsøk

Les mer
paradiigme

Paradigme og paradigmebetraktninger

Denne artikkelen er del 10 av 22 artikler i om Filosofi & vitenskap

Denne artikkelen er del 10 av 33 artikler i om Kunnskap

Denne artikkelen er del 8 av 13 artikler i om Samfunnsutvikling

Denne artikkelen er del 2 av 7 artikler i om Forskningsperspektiv

Paradigme er vår holdning til eksisterende kunnskap, og er bygd inn i alt vi gjør. Vi kan si at et paradigme er den dominerende arbeids- og tenkemåten innen en vitenskap i en bestemt periode.

Les mer
vitenskap

Forskning

Denne artikkelen er del 13 av 20 artikler i om Innovasjon

Denne artikkelen er del 1 av 11 artikler i om Forskning

Denne artikkelen er del 20 av 22 artikler i om Filosofi & vitenskap

Denne artikkelen er del 1 av 16 artikler i om Forskningsprosessen

Denne artikkelen er del 17 av 33 artikler i om Kunnskap

Forskning er å identifisere enheter, definere variabler, lete etter sammenhenger, og forsøke å forstå om en variabel er årsaken til en annen

Les mer
Møte på kontor

Læringsarena

Denne artikkelen er del 14 av 37 artikler i om Lærende organisasjoner

Denne artikkelen er del 22 av 26 artikler i om Opplæring

Denne artikkelen er del 9 av 46 artikler i om Læring

Denne artikkelen er del 23 av 33 artikler i om Kunnskap

Arbeidsplassen som læringsarena har også fått betydelig oppmerksomhet. En undersøkelse foretatt av Fafo viser at to av tre ansatte mener at den mest nyttige kilden til kunnskap er det daglige arbeidet

Les mer