Hjem Datainnsamlingsmetoder Observasjonsmetoden

Observasjonsmetoden

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Observasjoner (Observasjonsmetoder)

Forskningsteknikker for å systematisk samle inn data ved å observere og dokumentere atferd, hendelser eller fenomener i virkelige omgivelser.