Domene og webhotell fra OnNet.no

Folk flest forbinder markedsføring med “salg” og “reklame”, men selv om dette er viktige markedsføringaktiviteter representerer salg og reklame ikke markedsføring mer enn spiker og treverk i et hus. Markedsføring er noe langt mer enn bare reklame og salg. La oss derfor starte med å definere begrepet “markedsføring”.

En dårlig definisjon av markedsføring

Det finnes mange ulike definisjoner av markedsføring. En dårlig definisjon er å si at markedsføring er:

å føre de rette produkter og tjenester til et marked“.

Med marked menes “stedet hvor en kjøper og selger møtes for å bytte like store verdier”, mens “de rette produktene og tjenestene” refererer til det faktum at ethvert produkt og tjeneste må dekke viktige markedsbehov og kundenes forventninger for at kunden skal velge å kjøpe det.

Selv om denne definisjonen dekker kjernen i hva markedsføring er, mangler den også mange viktige elementer.

Markedsføring som en prosess

Istedenfor å prøve å komme opp med en kort, enkel definisjon av begrepet markedsføring er det bedre å se på markedsføring som en evigvarende  prosess bestående av 5-trinn som kan forklares slik.

Markedsføring er:

  1. Markedskartlegging: – å kartlegge mulighetene (behov, motiv, preferanser og forventninger) som finnes i et marked.
  2. Innovasjon: – å utnytte disse mulighetene gjennom å utvikle nye produkter og tjenester som dekker de behovene og forventningene markedet har på en bedre måte enn konkurrerende produkter og tjenester gjør.
  3. Markedskommunikasjon: – å gjøre markedet oppmerksom på disse produktene og tjenestene og føre kundene til produktet eller tjenesten.
  4. Salg og distribusjon: – å selge kundene dette produktet eller tjenesten, og få produktet distribuert frem til den endelige kjøperen på rett sted, til rett tid, kvanta og pris for kunden.
  5. Oppfølging: – å følge kunden opp etter kjøpet for å sørge for høyest mulig kundetilfredshet som resulterer i høyest mulig kundelojalitet.

Denne prosessen kan vi dele opp i en mengde mindre markedsaktiviteter som til sammen utgjør begrepet “markedsføring“. Hvilke markedsaktiviteter finner vi beskrevet i artikkelen om “markedsføringshjulet“, hvor vi går igjennom de vanligste markedsaktivitetene i markedsførings begrepet.

Ser vi på markedsføring som en prosess, kan vi si at det overordnede målet med denne markedsføringsprosessen er:

Å gi kunden en opplevelse av oss og vårt produkt/tjeneste som overgår de forventningene de hadde på forhånd

Årsaken til at dette er det overordnede målet med all markedsføring skyldes at vi alltid må dekke de forventningene kundene hadde til oss på forhånd for at vi skal ende opp med å få en fornøyd kunde. Aller helst bør opplevelsen vi gir kunden overgå de forventningene de hadde til oss på forhånd.

En helhetlig definisjon av markedsføring

Ut i fra dette kan vi si:

“Markedsføring er alle aktiviteter som øker eller reduserer verditilbudet sin  totale subjektive verdi for kunden”

Markedsføring er en kombinasjon av myke og harde vitenskaper – uten to streker under svaret. Et fag som tar i bruk metoder fra en rekke fagområder. F.eks. fra matematikken, statistikk, bedriftsøkonomi, psykologi, sosiologi, forbrukeratferd og kommunikasjonsfagene.

Verditilbud + Markedskommunikasjon = Markedsføring

En litt mer praktisk tilnærming til markedsføring begrepet finner vi i den norske professoren Otto Ottesen sin definisjon av markedsføring. Han sier at:

Markedsføring består av å gi et verditilbud og å gjennomføre markedskommunikasjon

Verditilbud + Markedskommunikasjon = Markedsføring

For at denne definisjonen skal gi mening må vi først definere disse to nøkkelbegrepene og forstå meningen av definisjonen av nøkkelbegrepene.

Verditilbud

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.