Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

I denne artikkelserien lærer du hva markedsføring er, markedsføringens historiske utvikling og hvilke ulike former for markedsføring som finnes.

Hva er markedsføring?

Folk flest forbinder markedsføring med “salg” og “reklame”, men selv om dette er viktige markedsføringaktiviteter representerer salg og reklame ikke markedsføring mer enn spiker og treverk i et hus. Markedsføring er noe langt mer enn bare reklame og salg. La oss derfor starte med å definere begrepet “markedsføring”.


Definisjon av markedsføring

Det finnes mange ulike definisjoner av markedsføring. La oss se litt nærmere på noen av dem.

American Marketing Association definerer markedsføring som:

“Planleggings- og gjennomføringprosessen som er forbundet med  unnfangelse, prissetting, markedpåvirkning og distribusjon av ideer, varer og tjenester som byttes med andre for å tilfredsstille individuelle og gruppers behov og ønsker”

Mens den norske professoren Runar Framnes (1979) definerte markedsføring som:

“gjennomføring av de aktivitetene som består i å tilpasse varer og tjenester til markedets behov og behovsmuligheter, og å dirigere strømmen av varer og tjenester til forbruker”

En tredje definisjonen er Kotler & Armstrong sin definisjon av markedsføring. De sier at:

Markedsføring er den sosiale prosess hvor enkeltpersoner og organisasjoner får det de trenger og ønsker gjennom å opprette og utveksle verdier.

Disse tre definisjonene kan oppsummeres i denne definisjonen:

“Markedsføring er å kartlegge mulighetene (motiv, behov og preferanser) i markedet og legge forholdene til rette for at de riktige produktene og tjenestene blir fremstilt og etterspurt (akseptert av kunden)”

Alle definisjonene slår fast at markedsføring i snever forstand omfatter aktiviteter og tiltak som tar sikte på:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.