Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en IT-strategi

En IT-strategi er en langsiktig plan som forteller hvordan en virksomhet skal bruke IT, en forkortelse for Informasjonsteknologi, for å løse virksomhetens IT-mål. IT-målene er konkrete SMART baserte mål som angir hva som er formålet med satsningen på Informasjonsteknologi.

Siden virksomheten er avhengig av at alle strategier er utledet av virksomhetens forretningsmål og forretningsstrategi må IT-målene og IT-strategien være utledet av og bygge opp under forretningsmålet og forretningsstrategien.

Hvorfor trenger vi en teknologistrategi?

Mange tror det er bare å starte innkjøp av datamaskiner, programvare og annet utstyr for å innføre IT-teknologi i en virksomhet eller bytte ut eksisterende teknologi med nye IT-systemer. Så enkelt er virkeligheten ikke. 

I den virkelige verden vil økonomien spille en stor rolle – de fleste virksomheter har rett og slett ikke råd til å gjøre alle disse investeringene samtidig. Selv om det hadde vært mulig, er det også andre begrensninger. Innføring av informasjonsteknologi i en virksomhet er noe ganske annet enn å installere et program på egen PC. Vi snakker om prosjekter som kan ta fra måneder til år å gjennomføre. I noen tilfelle skyldes det at programvaren må utvikles spesielt for virksomheten.

Uansett vil innføring av teknologi alltid skape organisasjonsendringer. Når vi kjøper programvare sier vi ofte at 20% av prosjektet vi jobber med er teknologi, mens 80 % er organisasjonsendringer.

Som om ikke dette var nok, må vi heller ikke glemme opplæring av brukerne. At denne blir gjennomført skikkelig kan bety forskjellen mellom suksess og fiasko. Og alt dette skal gjennomføres mens den daglige driften går uavbrutt!

Som vi skjønner, er det nødvendig med omfattende planlegging av alle IT-prosjekter. Og det er nødvendig å ha en overordnet teknologistrategi (IT-strategi), som sier hvilke systemer som skal brukes av vår virksomhet for å nå målene. Ut fra IT-strategien lager man en IT-plan, som er en prioritert liste over systemer og når de skal være på plass.

Teknologisk plattform

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.