Domene og webhotell fra OnNet.no

Det er viktig at det er et godt samspill mellom eiere, styret og daglig leder, samtidig som disse må ta hensyn til selskapets øvrige interessenter. Det vi si de aktørene som inngår i markedssystemet selskapet er avhengig av for å eksistere og vokse. F.eks. myndighetene, leverandørene, kundene, distributørene og investorene.

Viktige stikkord er her åpenhet, informasjon, tillit og samarbeid. Siden det er styret som har hovedansvaret for at dette samspillet fungerer godt, er tillit mellom partene en forutsetning.

samspillltreangel
Samspilltriangelet – Styret, PWC Styrebplem 2017

For å få til et godt samarbeid må det være klar tale mellom partene. Eierne må gi styret klar beskjed om hvorfor de er eiere og hva de forventer å oppnå. Styret må på sin side ta en aktiv rolle i gjennomføringen av god eierstyring og selskapsledelsen.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.