Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 4 av 39 artikler om Ledelsestiler

Teori X og Teori Y er en grunnleggende ledelsesteorier som ofte brukes til å forklare forskjellen mellom den ”klassiske læren” og ”moderne ledelse”.

Teorien ble utviklet i 1966 av D. McGregor, fra Massachusetts Institute of Technology (“The Human Side of Entreprise“), og er en teori som skiller mellom to typer mennesker: X- og Y-mennesker.

Teori X og Teori Y er en teori som prøver å forklare lederens syn på sine ansatte og ikke måten en leder oppfører seg på. Teoriene tar med andre ord for seg lederens holdninger og ikke deres atferd.


Teori X

Teori X forutsetter at de ansatte er late og at de alltid vil unngå å jobbe hvis de kan. Som et resultat av sier teori X at arbeiderne må overvåkes nøye, og det må utvikles omfattende systemer av kontroller deres prestasjoner. En hierarkisk struktur er derfor nødvendig med smale ansvarsområder og kontroll ved hvert nivå. Ifølge denne teorien , vil de ansatte viser liten ambisjon uten en fristende incentivprogram og vil unngå ansvar når de kan. Dette fordi de ansatte bare tenker på seg selv, samtidig som de verken ønsker å jobbe eller ta ansvar. De jobber kun for å tjene penger, og de motiveres derfor kun av å få mer penger eller fritid. I følge denne ledelsesfilosofien er det lederens ansvar å strukturere arbeidet og motivere arbeiderne. Ledere som praktiserer teori X er derfor avhengig av å bruke trusler og tvang for å få de ansatte til å gjøre jobben sin, slik at lederen kan nå sine organisatoriske mål.

Tro på denne teorien føre til mistillit, svært restriktiv tilsyn, og en straffende atmosfære . En teori X leder har dessverre en tendens til å tro at alt må slutte med at noen får skylden (det skapes en syndebukk). De vil alltid skylde på noen først, uten å stille spørsmål ved om det kan være systemet , politikk , eller mangel på trening som fortjener skylden.

X-lederen er en leder som leder gjennom ytre kontroll av situasjonen og medarbeiderne.

Teori Y

Teori Y tar det motsatte utgangspunktet enn Teori X. I denne teorien forutsetter lederen at de ansatte kan være ambisiøs, selvstendige og at de ønsker å ta ansvar for egne arbeidsoppgaver. Det antas at de ansatte nyte sine mentale og fysiske arbeidsoppgaver . Ifølge dem er arbeid like naturlig som en lek . De har evnen til kreativ problemløsning, selv om deres talenter er lite brukt i de fleste organisasjoner . Gitt de riktige forholdene, vil de ansatte lære å ta ansvar og utføre de arbeidsoppgavene de har forpliktet seg til. En teori Y manageren mener at, gitt de rette forholdene, vil folk flest ønsker å gjøre det bra på jobben . De mener at tilfredsstillelse av å gjøre en god jobb er en sterk motivasjon . Mange mennesker tolker Teori Y som et positivt sett av forestillinger om arbeidstakere .

McGregor mener at teori Y ledere større sjanser til å utvikle et tillitsklima med sine ansatte enn en Teori X leder. Her er det medarbeiderutvikling som er den avgjørende delen av enhver organisasjon . Noe som forutsetter at lederen kommuniserer åpent med sine underordnede, samtidig som lederen jobber aktivt for å reduserer forskjellene mellom overlegen – underordnet relasjoner i organisasjonen for å skape et behagelig miljø der underordnede kan utvikle og bruke sine evner .

Y-lederen leder gjennom å skape en indre motivasjon til å utføre arbeidet på en best mulig måte.

Viktige forskjeller mellom X- og Y- teorien kan anskueliggjøres gjennom følgende modell:

X-teori og Y-teori

Du leser nå artikkelserien: Ledelsestiler

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Great Man teorienLederegenskaper >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Lederstil
 • Ledelsestilenes historiske utvikling
 • Great Man teorien
 • Teori X og Teori Y
 • Lederegenskaper
 • Ledelsesrutenettet
 • Leader – Member Exchange Theory
 • Den minst foretrukne medarbeider (LPC-skalaen)
 • Sti-mål ledelse (A Path Goal Theory)
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Mixed Models of EI (Emosjonell intelligens)
 • Mulige personlighetstiler for ledelse
 • Lederstilmodell
 • Makt
 • La det skure-ledelse (Laissez-faire leadership)
 • Gründer / Entreprenør
 • Autoritære og kommanderende lederstil
 • Demokratisk lederstil
 • Kameratslig / støttende lederstil
 • Selgende lederstil
 • Delegerende lederstil
 • Den høypresterende (pacesettende) stilen
 • Koordinerende lederstil
 • Spesialist lederstil
 • Lederen som rollemodell
 • Karismatisk ledelse og positiv ledelse
 • Coaching
 • Faglige lederstiler
 • Lederen som doktor
 • Strategisk ledelse
 • Bolman & Deal`s 4-lederstiler
 • Strukturell leder
 • Human-resource leder (HR leder)
 • Politisk leder
 • Symbolsk ledelse (den symbolske rammmen)
 • Kunnskapsledelse
 • Management – ledelse
 • Hvordan velge rett lederstil etter situasjonen?
 • Etisk ledelse