Lightspeed webhotell

Demografi er mye brukt i studier av forbrukeratferd og brukes ofte til å definere virksomhetens målgruppe. Demografi er også det mest brukte segmenteringskriteriet i markedssegmenteringEn årsak til det skyldes at folks behov, problemer, holdninger og preferanser ofte er knyttet sammen til demografiske variabler. Samtidig som disse variablene er enkle å definere, identifisere og måle.

Av denne grunn bør samfunnets og målgruppens demografiske utvikling som regel også kartlegges i en situasjonsanalyse av markedssystemet virksomheten er avhengig av.

Hva er demografi?

Ordet demografi er hentet fra gresk og betyr «befolkningsbeskrivelse». I markedsførings litteraturen brukes ordet demografi om:

“Målbare størrelser av en populasjon”

FN`s avdeling for befolkningsstudier definerer begrepet slik:

“Demografi er det vitenskapelige studium av de kvantitative sider ved menneskelige populasjoner, særlig deres størrelse, sammensetning og utvikling”


Hva er demografisk segmentering?

Demografisk segmentering vil si å segmentere (dele opp) et marked etter demografiske segmenteringsteknikker. Demografiske segmenteringskriterier blir kalt de ”harde” kriterier, siden de er lette å måle.

Demografiske segmentering- og forklaringskriterier

De vanligste demografiske variablene som brukes som et segmenterings- eller forklaringskriterie er:

 • Geografi
  (bosted)
 • Kjønn
  (menn/kvinner)
 • Alder
  (Barn, ungdom, voksne, pensjonister, 0-15 år. 16 -25 år, 26 – 40 år osv)
 • Sivilstatus
  (Ugift, enslig, samboer, gift, skilt, separert, enke/enkemann)
 • Familietype
  (ektepar med barn, ektepar uten barn, samboerpar med barn, annen familietype)
 • Hus type
  (Villa, blokk, rekkehus, bolig eiendom, næringseiendom osv)
 • Husstand størrelse
  (1 person, 2 personer, 3 personer osv)
 • Inntekt
  (Under NOK 200.000, NOK 200-400.000 osv)
 • Utdannelse
  (Grunnskole, videregående, yrkeskole, høyskole, universitet osv)
 • Yrkesgruppe
  (Student, arbeidsledig, hjemmeværende, bønder, fiskere, ledere, selgere osv)
 • Stilling
  (Daglig leder, sjåfør, resepsjonist osv)
 • Nasjonalitet
  (Norsk, svensk, tysker osv)
 • Sosial klasse
  (Overklasse, middelklasse, arbeidsklasse osv)

Når vi skal segmentere et marked etter demografi tar vi utgangspunkt i en eller flere av variablene over.

I enkelte land brukes også variabler som rase, seksuell legning, religion og nasjonalitet, men i Norge er det ikke lov å segmentere etter slike variabler.

Årsaken til at demografi ofte  brukes til å forklare folks atferd og hvordan de demografiske variablene brukes kan kort forklares slik:


Geografi

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg