Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

agenturer.no

verdikjedesystemet

Hva er en verdikjede?

Verdikjede (også kjent som Porters verdikjede eller den tradisjonelle verdikjeden) er et begrep som brukes for å beskrive verdiskapningen i en organisasjon på et strategisk nivå. Porters verdikjede kan benyttes for alle typer organisasjoner, men verdikjeden ble i utgangspunktet utviklet for bedrifter som skapte produkter og tjenester til kunder med profitt som mål.

Verdikjeden ble først fremstilt av Michael Porteri 1985 som et analyseverktøy for å kartlegge årsakene til en bedrifts konkurransefortrinn. Modellen har siden blitt forbedret og endret til å kunne brukes på andre områder. Porter`s verdikjede kan fremstilles slik:

Figur – Bedriftens verdikjede

Modellen over viser de forskjellige aktivitetene i verdikjeden og viser hvordan aktivitetenes verdiskapning leder frem til virksomhetens margin på høyre side, hvor marginen er differansen mellom total verdiskapning og den samlede kostnaden knyttet til å gjennomføre de verdiskapende aktivitetene.

Verdiaktiviteter

En verdiaktivitet er:

“Enhver aktivitet i verdikjeden som skaper en verdi for kunden, eierne, organisasjonen, samfunnet og/eller en prosess”

 

Porter sier at en virksomhet har to typer aktiviteter:

  • Primæraktivitetene er bedriftens hovedaktiviteter, som direkte omhandler den fysiske utformingen av produktet og veien videre til salg og overføring til kjøper. Primæraktivitetene er med andre ord verdiskapende aktiviteter.
  • Sekundæraktiviteter er alle aktiviteter som støtter opp om primæraktivitetene. Dette er med andre ord ikke verdiskapende aktiviteter, men aktiviteter som er nødvendige for at primæraktivitetene skal fungere på en optimal måte.

Både primær- og sekundæraktiviteter kan igjen deles opp i flere underaktiviteter.

Hva er en verdikjedeanalyse?

Verdikjedeanalysen er en analyse av bedriftens interne arbeidsbetingelser, og et redskap for å forstå kildene som skaper konkurransefortrinn. Verdianalysen er et viktig analyseverktøy, da den:

  • Vil gi deg mer detaljert kunnskap om bedriften
  • Er velegnet til å vurdere kostnadbruken
  • Er velegnet til å identifisere differensieringsmulighetene
  • Er nødvendig for å foreta kjernebetraktninger
  • Kan bidra til definere organisasjonens grenser

Analysen går ut på å identifisere og analysere alle:

  • Direkte og indirekte verdiaktiviteter
  • Bindeledd mellom verdiaktivitetene
  • Samhørighetsforhold mellom verdiaktivitetene og bindeleddene.

Verdikjedens metodiske logikk går ut på å følge flyten av varer, kunder og andre verdiskapende aktiviteter gjennom hele prosessen: Fra bedriften mottar en ordre fra kunde til den er levert og betalt av kunden.

Primæraktiviteter

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg