Empatisk Design (Empathic Design)

Empatisk design er en form for observasjon, som undersøker normale daglige rutiner i brukers egne omgivelser for å skape innovasjon.

AT-ONE metoden

AT-ONE metoden er et forsøk på å strukturere tjenestedesignprosessen med en samling av metoder og teknikker for tjenesteinnovasjon.

Co-creation (samskaping)

Co-creation, også kalt samskaping, kombinerer åpen innovasjon og lukket innovasjon i en og samme innovasjonsprosess.

Brukerdrevet innovasjon

Brukerdrevet innovasjon er å utnytte brukernes kunnskap til å utvikle nye produkter, tjenester og konsepter

Behovsdrevet innovasjon

Behovsdrevet innovasjon handler om å forstå brukerens eksisterende og fremtidige behov, og vektlegge dette gjennom hele innovasjonsprosessen.

Brukeropplevelse (UX – Design)

Brukeropplevelse er et begrep som refererer til totalopplevelsen en bruker har ved anvendelse av et produkt, tjeneste eller et system.

ZMET (Zaltman metaphor elicitation technique)

En patentert markedsundersøkelsesmetode fra 1995. En omfattende teknikk som får fram både bevisste og ubevisste tanker

DART modellen og rammeverk for co-creation

Kjernefaktorer innenfor co-creation er evnen til å skape relevante, positive og sterke individuelle opplevelser

4 strategier for brukerdrevet og co-creation innovasjon

Fire mulige strategier vi kan velge for å ta i bruk brukerdrevet og co-creation som innovasjonsmetode

Plattformer for brukerdrevet innovasjon og co-creation

For at brukerne eller andre eksterne partnere skal kunne delta i en brukerdrevet eller co-creation prosess kreves det en engasjerende plattform