Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 15 av 28 artikler om Corporate Governance

    Denne artikkelen er del 5 av 11 artikler om Registrering av selskap

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

Hva er en aksjeeierbok?

Alle aksjeselskaper må ha en aksjeeierbok. En aksjeeierbok er en fortegnelse over alle de som eier aksjer i selskapet. Loven pålegger alle stiftere av aksjeselskaper å straks opprette en aksjeeierbok etter at aksjeselskapet er stiftet. 

Aksjeeierboken er offentlig – slik at enhver har rett til innsyn i den. Et alternativ er å registrere aksjene i Verdipapirsentralen som så vil holde oversikten for deg. Dette er den vanligste løsningen idag.

Aksjonærregisteroppgaven er skjemaet som skal brukes i Altinn.

Hva skal aksjeeierboken inneholde?

I aksjeeierboken skal alle aksjeeierne innføres alfabetisk med angivelse av navn, fødselsdato og adresse. (Er aksjeeieren et selskap, skal man innføre selskapets firma, organisasjonsnummer og adresse.) For hver aksjeeier skal det også angis hvor mange aksjer aksjeeieren eier, og nummeret på aksjene. Er det flere aksjeklasser i selskapet, skal det angis hvilken klasse aksjene tilhører.

Aksjeeierboken må holdes oppdatert

Informasjonen må holdes oppdatert både hos selskapet selv, og i Brønnøysund. Dette gjøres ved å sende inn endringer til Altinn.

Når en aksje har skiftet eier, for eksempel ved arv eller salg, skal den nye eieren straks varsle selskapet om dette. Selskapet skal innføre den nye eieren i aksjeeierboken, og angi datoen for innføringen. Selskapet skal deretter gi den nye aksjeeieren melding om at han eller hun er innført i aksjeeierboken. Denne meldingen skal dateres og den skal angi det som er innført i aksjeeierboken om den nye aksjeeieren og hans eller hennes aksjer.

Pansettelse av aksjer

Aksjer kan pantsettes, og også pantsettelser av aksjer skal angis i aksjeeierboken. Når selskapet mottar en melding om at en aksje er pantsatt, skal pantsettelsen straks innføres i aksjeeierboken. Det skal angis datoen for innføringen og panthaverens navn og adresse. Hvis panthaveren ber om det, skal selskapet utstede en erklæring om at panteretten er innført i aksjeeierboken.

Aksjebrev gjelder ikke lenger

Ordningen med aksjebrev er ikke videreført i den nye aksjeloven. Aksjebrevet var et dokument som ga et uttrykk for aksjeeierens eierandel i selskapet, og adgangen til å utøve enkelte former for eierrettigheter var betinget av at aksjeeieren hadde aksjebrevet i hende. Etter den nye aksjeloven er det meldingen til selskapet av aksjeervervet eller pantsettelsen som er avgjørende for rettsvernet. Dette gjelder også for selskaper som var stiftet før ikrafttredelsen av aksjeloven 1997, og endringene innebærer at det nå er spesielt viktig at selskapene er nøye med føringen av aksjeeierboken.

Du leser nå artikkelserien: Corporate Governance

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << AksjonæravtaleVerdipapirsentralen (VPS) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Virksomhet
 • Valg av selskapsform
 • Enkeltpersonforetak (Enkeltmannsforetak)
 • Ansvarlig selskap
 • Samvirkeselskap / andelslag (BA)
 • Aksjeselskap (AS)
 • Allmennaksjeselskap (ASA)
 • Eierstruktur
 • Registrer selskapet
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Aksjekapital og aksjekurs
 • Stiftelsesdokument og vedtekter
 • Aksjonæravtale
 • Aksjeeierbok
 • Verdipapirsentralen (VPS)
 • Konsern – morselskap og datterselskaper
 • Foretaksnavn (firmanavn)
 • Valg og beskyttelse av firmanavn
 • Generalforsamling
 • Bedriftsforsamling
 • Styret i bedriften
 • Daglig leder/administrerende direktør
 • Investor relations
 • Generasjonsskifte
 • Generasjonsskifte strategier
 • Leie lokale
 • Driftsfasen til selskapet
 • Du leser nå artikkelserien: Registrering av selskap

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Stiftelsesdokument og vedtekterProtokoller til stiftelsedokumentet >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Registrer selskapet
 • Registrering av foretak i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret
 • Aksjeselskap (AS)
 • Stiftelsesdokument og vedtekter
 • Aksjeeierbok
 • Protokoller til stiftelsedokumentet
 • Betaling av aksjeinnskudd
 • Firmaattest
 • Stiftelsesutgifter
 • Når inntrer revisjonsplikt for aksjeselskaper?
 • Huskeliste for selskapsetablering
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.