Domene og webhotell fra OnNet.no

Søke jobb
Photo by bruce mars

Hva er en kommunikasjonsstil?

Når vi kommuniserer med andre benytter vi oss av en kommunikasjonsstil. Et mønster for hvordan vi kommuniserer med andre for å nå vårt kommunikasjonsmål. I denne sammenheng skiller vi mellom:

  • Mentale stiler – måten vår psykiske og mentale tilstand styrer vår kommunikasjonsform og uttrykksform. Ytterpunktene går her mellom å ha en aggressiv eller passiv kommunikasjonsstil, mens idealet er å utvikle en selvsikker kommunikasjonsstil.
  • Formidlingsstiler – måten vi velger å formidle et budskap til en mottaker.

I denne artikkelen vil vi kun ta for oss hvilke mentale kommunikasjonsstiler som finnes og hvordan disse kan påvirke kommunikasjonen. Formidlingsstilene tar vi for oss i en egen artikkel.

Hvilke mentale kommunikasjonsstiler finnes?

Det er vanlig å skille mellom fem vanlige mentale kommunikasjonsstiler:

  1. Selvsikker kommunikasjonsstil
  2. Aggressiv kommunikasjonsstil
  3. Passiv kommunikasjonsstil
  4. Passiv-aggressiv kommunikasjonsstil
  5. Manipulativ kommunikasjonsstil

Hva avgjør hvilken kommunikasjonsstil vi benytter?

Vanligvis benytter vi oss av en av disse fem mentale kommunikasjonsstilene som vår standard stil. Dette betyr ikke at vi kun benytter oss av denne mentale kommunikasjonsstilen. Fra tid til annen vil vi velge å benytte en eller flere av de andre mentale kommunikasjonsstilene også. Hvilken mentale kommunikasjonsstil benytter er avhengig av tre faktorer:

– Vår PERSONLIGHET, SITUASJONEN vi befinner oss i og HVEM vi kommuniserer med. 

Personligheten vår avgjør hvilke av disse fem stilene vi vanligvis benytter oss av. Det vil si hvilke av disse stilene som er vår standard stil. Som allerede påpekt kan disse kommunikasjonsstilene kombineres. Noe som betyr at selv om en person har en aggressiv kommunikasjonsstil på et bestemt tidspunkt, betyr det ikke at de alltid er en aggressiv person. Situasjonen og hvem vi kommuniserer med avgjør hvilke av disse kommunikasjonsstilene vi velger å bruke i situasjonen. 

Hvis vi f.eks. er i et miljø hvor vi føler oss usikre, vil vi mest sannsynlig velge å bruke en passiv kommunikasjonsstil. Er vi hjemme i vårt familiemiljø bruker vi vanligvis en stil som ligger mellom aggressiv og selvsikker på grunn av tilliten vi har til dette miljøet.

Gjennom å lære deg forskjellen mellom disse mentale kommunikasjonsstilene og trene på å analysere hvilken stil folk rundt deg bruker blir du bedre i stand til å skjønne hvordan folk kommuniserer og hvordan du bør tilpasse din egen mentale kommunikasjon for å nå ditt kommunikasjonsmål.

Selvsikker kommunikasjonsstil

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.