Domene og webhotell fra OnNet.no

Kombinatorikk er et område innen matematikken som går ut på å telle kombinasjoner av objekter i mengder som deles etter gitte regler. Denne artikkelen er gjengitt i store trekk fra Wikipedia som hadde skrevet en meget god artikkel om kombinatorikk.

Kombinatorikken inngår i den diskrete matematikken og er nært beslektet med sannsynlighetsteorien i og med at man trenger en metode å finne antall mulige utfall, og antall måter et bestemt utfall kan opptre, for å beregne sannsynligheten for det nevnte utfallet.

Typiske kombinatoriske spørsmål kan være hvor mange mulige lottorekker det finnes (kan være aktuelt hvis du ønsker å helgardere deg og lage et system som sikrer at du leverer alle mulige lottorekker for å være garantert å vinne førstepremien. Antall mulige lottorekker kan beregnes ved binomialkoeffisienten:

{\displaystyle {34 \choose 7}}= 5 379 616 mulige lottorekker

Permutasjoner og kombinasjoner

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.