agenturer.no

For aksjeselskaper som ikke er børsnoterte er reglene for styrets rapportering enkle, da styret i slike selskaper kun trenger å rapportere til generalforsamlingen hver gang generalforsamlingen innkalles og til myndighetene en gang i året i forbindelse med innleveringen av årsregnskapet.

For børsnoterte selskaper er reglene for rapportering langt mer kompliserte. 

Halvårs- og årsregnskap

Med virkning fra 1. januar 2017 slipper selskapene notert på Oslo Børs og Oslo Axess å rapportere kvartalsregnskap for første, tredje og fjerde kvartal. Bakgrunnen er implementering av nye EU-regler, siden EU blant annet ønsker å senke terskelen for børsnotering samt motvirke den kortsiktigheten som kvartalsrapportering kan legge opp til.

Børsnoterte foretak med Norge som hjemstat må derfor kun rapportere halvårsregnskap og fullt årsregnskap. Kravene om kvartalsrapportering for finansinstitusjoner endres imidlertid
ikke.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg