Domene og webhotell fra OnNet.no

Fra 1537 til 1814 var Norge underlagt dansk styre. Med et pennestrøk ble nesten halvparten av landets eiendom konfiskert av kongemakten i 1537. Presteskapet, som hadde stor makt som en egen organisasjon, ble også gjort om til statskirken, administrert fra København. I denne perioden ble Norge styrt av (hovedsakelig) danske adelige lensherrer, som opptrådte som mellommenn mellom bøndene og Oldenborg-kongen innen rettsvesen, skatte- og tollinnkreving (Wikipedia).

Innenfor Kalmarunionen hadde alle de tre rikene sine egne riksråd, det vil si forsamlinger av aristokrati og geistlige kongen styrte i samforstand med. De tre rikene hadde også formell status som selvstendige riker under felles konge. Men på riksmøtet i København 1536 måtte Christian 3 i den såkalte “Norgesparagrafen” i sin håndfestning love den danske adelen at Norge skulle opphøre å være selvstendig rike, men for fremtiden være underordnet Danmarks krone på linje med de danske landskap (Store Norske).

Lensherrer og fogden

Administrativt var Norge i perioden delt inn i ca. 20 len av forskjellig størrelse. De ble administrert av lensherrer på vegne av kongen. Kongen økonomiske kontroll over disse ble stadig bedre ved at lensherrene i økende grad var pliktig til å levere regnskap over inntekter og utgifter, for så å beholde en viss andel av overskuddet. Dette sto i motsetning til ordningen tidligere i perioden, da lensherren mottok lenet mot en fast avgift, og selv kunne beholde resten av overskuddet (Store Norske).

Lensherrens fremste medhjelper var fogden, som sto for mye av den praktiske forvaltningen i sine embetsdistrikter (fogderier). Fogden var i utgangspunktet personlig knyttet til lensherren. De tette båndene mellom lensherre og fogd kunne føre til embetsmisbruk og korrupsjon, men i løpet av første halvdel av 1600-tallet kom fogden under statlig kontroll som kongelig embetsmann (Store Norske).

Første halvdel av 1500-tallet representerer på mange måter et bunnpunkt i norsk historie. Befolkningen var på sitt laveste, landet hadde mistet sin selvstendige status, og gjennom reformasjonen hadde kongen fått råderett over alt jordegods kirken tidligere hadde eid (Store Norske).

Befolkningsvekst

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.