Domene og webhotell fra OnNet.no

kikk

KIKK er et analyseverktøy som viser kilder til konkurransefortrinn. I følge KIKK modellen kan en bedrift oppnå konkurransefortrinn gjennom ulike kombinasjoner av:

  • overlegen kostnadsstruktur (K)
  • overlegen innovasjon (I)
  • overlegen kvalitet (K)
  • overlegen kundeorientering (K)

Hvilke av de ulike faktorene bedriften velger å fokusere på avhenger av bransjen bedriften opererer i og bedriften selv. For eksempel vil et rederi som operer i kjemikalietankbransjen fokusere på overlegen kvalitet, siden det vil være viktig at kvaliteten på kjemikaliene ikke blir forringet under transporten.

kikk-modellen

Overlegen innovasjon

Om en bedrift prioriterer overlegen innovasjon betyr det at de fokuserer på å utvikle eller videreutvikle nye produkter eller prosesser. Produktinnovasjon vil si at en bedrift evner å frembringe et produkt som er helt nytt på markedet, eller har egenskaper som er bedre enn for tilsvarende produkter. Ved at bedriften fokuserer på overlegen innovasjon vil det føre til at de oppnår større interesse for sine produkter og vil dermed kunne sette høyere priser. Dette vil kunne gi bedriften et konkurransefortrinn. Prosessinnovasjon er at en bedrift evner å utvikle en ny prosess for produksjon eller for levering av produktene til kundene. Dette kan lede til lavere produksjonskostnader og dermed føre til at bedriften kan ta en lavere pris for sine produkter. I det lange løp kan det se ut til at innovasjon av produkter og prosesser er den viktigste kilden til konkurransefortrinn (Hill & Jones 2004).

Innovasjon kan sies å være grunnpilaren for å skape et konkurransefortrinn. Dersom virksomheten lykkes på denne fronten vil de kunne få en klar differensiering fra konkurrentene. Overlegen innovasjon gir bedriften mulighet både til å differensiere sitt produkttilbud og til å redusere kostnadene.

Overlegen kostnadseffektivitet

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.