Hjem Skrivebordundersøkelse Bruk av rettskilder

Bruk av rettskilder

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Juridisk teori

Hvis ikke de allerede nevnte rettskildene sier noe særlig om hvordan en rettstvist bør løses, kan man lete etter svaret i juridisk litteratur på området.

Rettspraksis

Ser vi bort fra lovteksten, er antagelig rettspraksis (tidligere dommer) den mest brukte rettskilden. Grunnen til dette skyldes at det skal være likhet for loven.

Bruk av rettskilder i en eksplorerende fase

En viktig del av mange eksplorerende undersøkelser går ut på å kartlegge de juridiske rammebetingelsene omkring problemstillingen.

Forvaltningspraksis

En gjennomgang av forvaltningspraksis som rettskilde og informasjonskilde i en situasjonsanalyse.

Sedvanerett

De uskrevne reglene som er oppstått i samfunnet over tid, og som folk innretter seg etter og bruker som gjeldene rett (skikk og bruk).

Skrevne rettsregler/lover

De skrevne rettsregler er selve primærkilden i rettssystemet vårt, og hovedregelen er at loven skal følges.